1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valgkomiteens innstilling – valg av årsmøteutsendinger 2022

Lesetid: ca 0 min

Valgkomiteens innstilling på årsmøteutsendinger er nå klar. Ønsker du å komme med alternative forslag/benkeforslag må dette gjøres innen 1. oktober 2022.

Bilde av årsmøtesalen og tillitsvalgte under årsmøtet som ble holdt i 2019.

Nå er innstilling fra valgkomiteen klar.

Her finner du innstilling på valg av årsmøteutsendinger med presentasjon av kandidater (PDF)

Her finner du enkel innstilling på valg av årsmøteutsendinger (PDF)

Alternative forslag (benkeforslag)

Det blir ikke mulig å komme med alternative forslag under selve valget. Det er derfor mulig å spille inn alternative forslag fram til 1. oktober 2022.

Valget foregår fra 16. november-1. desember, og alle medlemmer mottar da en lenke til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har en stemme.

Her finner du oversikt over valgkomiteen i Geno, samt skjema for innsending av alternative forslag/benkeforslag

Her finner du informasjon om hvordan valget foregår