Valgkomitéens innstilling - valg av årsmøteutsendinger 2023

Nå er valgkomiteens innstilling på årsmøteutsendinger klar. Ønsker du å komme med alternative forslag/benkeforslag må dette gjøres innen 1. oktober 2023.

Bilde bakfra av forsamlingen på årsmøtet i Geno.
Årsmøtet i Geno i mars 2023. Foto: Ingunn Nævdal

Innstillingen fra valgkomiteen er klar.

Alternative forslag (benkeforslag)

Det blir ikke mulig å komme med alternative forslag under selve valget. Det er derfor mulig å spille inn alternative forslag fram til 1. oktober 2023.

Valget foregår fra 16. november - 1. desember, og alle medlemmer mottar da en lenke til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har en stemme.

Her finner du oversikt over valgkomiteen i Geno, samt skjema for innsending av alternative forslag/benkeforslag

Her finner du informasjon om hvordan valget foregår