Spennende utvalg av NRF-eliteokser i utgangen av 2021

Lesetid: ca 2 min

Det er nå valgt ut 25 NRF-eliteokser fra desember 2021. Hele 11 av disse er nye. Utkjøringen av sæd starter 29. november, og er ute i alle beholdere i løpet av seks uker fra utkjøringen starter.

25 utvalgte NRF-eliteokser blir tilgjengelig i beholderne i siste del av høysesongen. Hele 11 av disse debuterer i dette utvalget, mens de resterende 14 er kjenninger fra forrige utvalg. For den avlsmessige framgangen er det viktig at oksene er så unge som mulig, og denne gruppa varier i alder fra 1,3 til 2,3 år.

Oksene stammer fra 22 ulike fedre og 16 ulike morfedre. Blant morfedrene er det 10795 Hoøen og 11819 Onstad-P som dominerer.

Styrker og svakheter

I gjennomsnitt har gruppa 33 i avlsverdi. De har ulike styrker og svakheter, og utpeker seg aller mest i positiv retning på mjølk, jureksteriør og jurhelse.  Denne gangen er det overvekt av kolla okser i utvalget med hele 14 kolla okser. To av disse er homozygot kollet, som vil si at de kun får kolla avkom.  Ingen av oksene er bærere av AH1 eller BTA8-defekten, og kun en av BTA12 (12152 Skattebu).

Det er også en okse, 12164 Ganes, som har kaseinstatus BB for kappakasein. Dette er positivt for osteproduksjon.  

Les om mer om hornstatus, kaseinvarianter, AH1, BTA8H og BTA12 her 

To av oksene har spesielt lave indekser på kalvingsvansker og kalvestørrelse som far til kalv. Dette er 12159 Rye-P og 12172 Dynjo. Disse må derfor ikke brukes på kviger eller på kyr med dårlige kalvingsegenskaper.

Tilgjengelighet

Fire av oksene er slaktet (12152, 12156, 12169, 12171). Den siste av disse har så lite lager, at den kun er tilgjengelig som spesialbestilling.

NRF-oksene som blir tilgjengelige som REDX-elite: 12147 Skjelja, 12152 Skattebu, 12161 Idsal-P, 12164 Ganes og 12168 Nevland-P i tillegg til 11863 Hammeren, 11996 Slettebo-P og 12122 Nylenne. 11863 Hammeren er avkomsgransket, har 35 i avlsverdi, og dermed en skikkelig gammel god «sviske» i utvalget av REDX.

Av Spermvital blir følgende okser tilgjengelige: 12126 Lundestad-P, 12147 Skjelja, 12154 Lomunddal, 12156 Strangstad, 12166 Gommerud-P-ET, 12169 Tonnomhaug-P,12174 Langgard-P, 12181 Fjellvang, 12188 NR Skjefstad-PP, 12193 NR Unnset-P og NR 12194 Haakensmoen

Nye og sikrere eksteriørindekser

I november kom det nye indekser for jur, kropp og bein, som har forbedret kvalitet. De viktigste endringene er at det nå inkluderes opplysninger om eksteriørmålinger på kyr fra flere laktasjoner. Tidligere var det kun førstelaktasjonskyr som inngikk i beregningene. Endringen forventes å gi økt framgang på jureksteriør på NRF framover.

Les mer om endringen i beregning av indekser for eksteriøregenskapene her

Blant eliteoksene fra desember er det hele 10 som har 120 eller høyere i jurindeks. Blant disse utpeker 12173 Hebnes seg med 134 i jurindeks, og som spesielt sterk på jurdybde og jurfester.

Se listen med oversikt over de nye NRF-eliteoksene fra desember 2021 her