Sikrere avlsverdier for eksteriøregenskaper

Lesetid: ca 1 min

I starten av uka (uke 44) går vi over til nye modeller for beregning av avlsverdier for eksteriøregenskaper. Dette fører til endringer i avlsverdier for eksteriøregenskapene, jur- og beinindeks, samt samlet avlsverdi. Dette igjen påvirker rangering av okser og kyr.

Bilde av NRF-ku med DNA-tråd.

En del kommer til å se endringer i avlsverdier hos noen dyr i starten av uka. Endringen kan også føre til endret rangering av okser. Årsaken til dette er at vi nå endrer beregningsmodell for eksteriøregenskaper.

Endringen gir høyere sikkerheter og arvegrader for eksteriøregenskapene, og med det også raskere genetisk framgang for disse egenskapene.

Bruk av mer data

Den viktigste årsaken til høyere sikkerheter og arvegrader er at vi i de nye modellene bruker data fra de fem første laktasjonene. I de gamle modellene ble kun data fra den første laktasjonen benyttet.

Dette har ikke bare økt mengden med data vi bruker for å beregne avlsverdiene. I tillegg har dette gjort det mulig å inkludere nye miljøeffekter i modellene.

For hver egenskap har vi testet hvilke miljøeffekter (f.eks. melkesystem, kalvingsår, timer siden melking) som har betydning for egenskapen, og inkludert disse i modellen. Samlet har dette gjort det mulig å øke kvaliteten på de beregnede avlsverdiene.

Du kan lese mer om hvordan de nye modellene fungerer i Buskap 8-2021, som kommer i post fra 9. desember 2021.

Ordforklaring

Arvegrad/arvbarhet:
Et mål på hvor stor del av den fenotypiske variasjonen som skyldes arv. Den varierer mellom 0 og 1. Er arvegraden null betyr det at all variasjon i fenotyper mellom dyr kommer fra miljøet. Er arvegraden 1 betyr det at all variasjon mellom dyr kommer fra genene.

Fenotype:
Alt som kan observeres direkte på dyret kaller vi fenotype. Dette er en kombinasjon av arv og miljø (genotypen til dyret og miljøet rundt dyret)

Genotyping av NRF-hunndyr

Visste du at du får sikrere og bedre avlsverdier på dyrene dine hvis du genotyper? Disse blir også enda sikrere med endringen i modeller for eksteriøregenskaper. I tillegg får du informasjon om genetisk hornstatus, bærerstatus på uheldige mutasjoner, kaseinvarianter, og sjekk/korrigering av slektskap.

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her