Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Prisoverrekkelser under Genos årsmøte 2022

Lesetid: ca 4 min

Under den første dagen av Genos årsmøte 28. mars, ble flere gjeve priser overrakt. Disse var Avlsstatuetten 2021, Genos Eksportpris 2021 og Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2021.

Bilde av Styreleder Vegard Smenes, Anne Bakke Handeland og Frode Handeland med statuett og diplom i hendene.
Genos avlsstatuett for 2021 for oksen 12172 Dynjo ble overrakt under Genos årsmøte. F.v. Styreleder Vegard Smenes og oppdrettere Anne Bakke Handeland og Frode Handeland. Foto: Turi Nordengen.

Med fysisk møte var det endelig mulighet for prisoverrekkelser under Genos årsmøtet igjen.

Pris for beste NRF-Elitekvige for 2021 ble ikke overrakt under årsmøtet, da prisvinnerne ikke hadde mulighet til å møte. Denne må derfor overrekkes ved en senere anledning.

Avlsstatuetten for 2021: 12172 Dynjo

Genos avlsstatuett for 2021 gikk til oppdretter Anne Bakke Handeland og Frode Handeland fra sveio i Vestland. De mottok denne for NRF-oksen 12172 Dynjo.

12172 Dynjo lå på hele 50 i samlet avlsverdi ved første avlsverdiberegning i 2022. Han ble for første gang eliteokse i oktober 2021, og har toppet listen siden han ble NRF-eliteokse. Dessverre ble oksen slaktet sommeren 2021 på grunn av en skade. Heldigvis hadde vi et lager etter oksen, så han kunne brukes som NRF-eliteokse. 

Geno sin avlsstatuett er en kalv støpt i bronse, festet på sokkel, med inskripsjon. I tillegg utbetales en pengepremie på 10 000kr.

Stor avlsinteresse

Det er Anne som er avlssjefen på gården i Sveio i Vestland. I tillegg jobber hun i full stilling som semintekniker. Hun er svært avlsinteressert og tar GS-prøver (DNA-prøve) av alle kvigekalver, samt en god del kyr. I tillegg til 12172 Dynjo har de solgt to kviger til Geno som har produsert embryo på Store Ree. Disse er nå tilbake på gården igjen, og den ene venter kalv etter 12172 Dynjo.

Anne forteller at hun tilfeldigvis oppdaget inne på kukontroll-sidene at oksekalven var interessant for Geno før hun mottok brev om det. 12172 var helt oppe i 52 i avlsverdi, men Anne var selvsagt spent på om det var andre som kunne matche dette. Oksen kom ut i dunkene i oktober, og da året var omme var det klart at det ikke var noen andre NRF-okser vedtatt brukt i 2021 som hadde like høy avlsverdi som Dynjo.

Les statutter for avlsstatuetten her

Eksportprisen 2021: 11876 Alm

Eksportprisen for 2021 gikk til oppdrettere Margunn Nummedal og Harald Børstad for NRF-oksen 11876 Alm.

Bilde av prisvinnerne Margunn Nummedal og Harald Børstad sammen med styreleder Vegard Smenes under overrekkelsen av eksportprisen. Vegard Smenes (t.v) overrakte eksportprisen til Margunn Nummedal og Harald Børstad. Foto: Turi Nordengen.

11876 Alm fikk også eksportprisen 2019. I tillegg fikk den avlsstatuetten i 2017, og var også den første NRF-oksen som fikk avlsstatuetten før den fikk døtre. Faren til oksen, 11039 Skjelvan, var også en populær okse internasjonalt. Denne fikk eksportprisen i 2015. Prisen til beste norskfødte NRF-elitekvige som er brukt i embryoproduksjon i 2019, gikk til ei kvige etter Alm (80114 Anemone).

11876 Alm ble for første gang eliteokse i Norge i oktober 2017. Da hadde han hele 55 i samla avlsverdi. Han har fortsatt hele 35 i samla avlsverdi i dag.

Oksen solgte for kr 2,4 millioner fordelt på 28 478 doser i 2021. 18 193 ordinære sæddoser og 10 285 REDX (kjønnsseparert NRF-sæd).

Prisen består av en pengepremie på 10 000 kr samt en bjelle med gravering.

Les statutter for eksportprisen her

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2021: 12174 Langgard-P

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for 2021 gikk til Ida Nymoen og Ole Gjermund Nymoen, fra Trysil på Innlandet, for oksen 12174 Langgard-P.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer.

12174 Langgard-P hadde en kjøttindeks på 128 ved første avlsverdiberegning i januar 2022.

Bilde av Styreleder Vegard Smenes, Asgeir Svendsen, prisvinnere Ole Gjermund Nymoen og Ida Nymoen med plankett og blomster.Det var Asgeir Svensen (Nortura) som overrakte prisen. F.v. Styreleder Vegard Smenes, Asgeir Svendsen, prisvinnere Ole Gjermund Nymoen og Ida Nymoen. Foto: Turi Nordengen.

Det var Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura, som overrakte prisen.

– Vi hadde noen interessante foredrag tidligere i dag om bærekraft og avlsarbeid og at Norge har en god mulighet til å ligge i forkant. I det bildet ligger Geno godt an med mange prosjekter på avlssiden. Det Nortura er mest opptatt av er at vi klarer å kombinere melk og kjøtt på en god måte. Dette er bærekraft i praksis, innledet Asgeir Svendsen med før overrekkelse av prisen.

Les statutter for Norturas pris for beste NRF-kjøttokse her

Vi gratulerer alle prisvinnere!

Du kan også lese mer om prisoverrekkelsene i Buskap 4-22 som kommer ut i midten av mai.

Prisvinnere 2021

Vinner av avlsstatuett 2021: 12172 Dynjo

12172 Dynjo275.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen

Vinner av eksportprisen 2021: 11876 Alm

11876 Alm275.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen

Vinner av Norturas pris for beste NRF-kjøttokse: 12174 Langgard-P

12174 Langgard-P275.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen