Prisoverrekkelser på årsmøtet 2023

Lesetid: ca 3 min

Flere gjeve priser ble delt ut på Geno sitt årsmøte 20. mars. Disse var Avlsstatuetten 2022, Genos eksportpris 2022 og Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2022.

Bilde av oppdretter Line Borgerud Skøien og styreleder Vegard Smenes
Avlsstatuetten 2023 for oksen 12222 Skoien ble overrakt på Genos årsmøte. F.v. Oppdretter Line Borgerud Skøien og styreleder Vegard Smenes. Foto: Ingunn Nævdal.

Det var høytidelig og god stemning når prisene ble delt ut under festmiddagen på Geno sitt årsmøte 2023.

Avlsstatuetten for 2022: 12222 Skoien

Genos avlsstatuett for 2022 gikk til oppdretterne Line Borgerud Skøien og Ole Hjerpaasen fra Hølen i Viken. De mottok denne for NRF-oksen 12222 Skoien.

12222 Skoien hadde 58 i avlsverdi da den ble tatt ut som eliteokse i mai 2022 og har vært oppe i hele 61 i avlsverdi på det meste. Den var med som eliteokse i to perioder. Oksen har en fantastisk egenskapsprofil. Han har gode verdier på nesten samtlige egenskaper og utmerker seg spesielt på melk, jur og bein. Oksen lever i beste velgående og produserer fortsatt for det internasjonale markedet. Far til Skoien er 12027 Storflor og morfar er 11876 Alm.

Geno sin avlsstatuett er en kalv støpt i bronse, festet på sokkel, med inskripsjon. I tillegg utbetales en pengepremie på 10 000 kr.

Her finner du reglene for tildeling og oversikt over vinnere.

Eksportprisen 2022: 11690 Roen

Eksportprisen for 2022 gikk til oppdretter Lars Inge Røen fra Rindal i Trøndelag for oksen 11690 Roen.

Vinnere av eksportprisen.JPG
Else Marie Sandø og Lars Inge Røen mottok eksportprisen 2022 for 11690 Roen. Foto: Ingunn Nævdal

Oksen 11690 Roen er født i 2014 og er den eldste seminoksen vi har på Store Ree. Han har per i dag 18 i avlsverdi, men er fortsatt like populær internasjonalt med sin elegante egenskapsprofil. Han har fortsatt svært høy melkeindeks, samt fantastiske verdier for lynne og holdbarhet. 11690 Roen er nå den topp-rankede avkomsgranska oksen i USA og har holdt sin posisjon der i flere runder.

Det er totalt solgt 105.000 doser av oksen på eksportmarkedet. De største markedene for Roen har vært Kina, etterfulgt av USA og Irland. I 2022 ble det solgt utenlands totalt 25 330 doser (17 194 REDX) av denne flotte oksen til en verdi av kr. 3 415 749.

Prisen består av en pengepremie på 10 000 kr samt en bjelle med gravering.

Her finner du reglene for tildeling og oversikt over prisvinnere.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse 2022: 12216 Grovaren-P

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for 2022 gikk til oppdretter Nygård Camping v/Iris Aga Nygård, Hjelledalen i Vestland for oksen 12216 Grovaren-P.

Vinner av kjøttprisen 2023 (3).jpg
Ole Anders Fjeldberg fra Nortura delte ut prisen for beste NRF-kjøttokse til oppdretter Iris Aga Nygård. Foto: Ingunn Nævdal.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen som er vedtatt brukt i foregående kalenderår, som har høyest oppnådde kjøttindeks.

Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. Les mer om reglene for tildeling.

12216 Grovaren-P hadde en kjøttindeks på 124 ved første avlsverdiberegning i januar 2023. 

Gratulerer til alle vinnerne!

 

Du kan også lese mer om prisoverrekkelsene i Buskap 4-23 som kommer ut i slutten av mai.

Beste NRF-elitekvige

Pris for beste NRF-elitekvige 2022 ble ikke delt ut da privinnerne ikke hadde mulighet til å møte. Denne vil derfor bli overrakt ved en seinere anledning.

Prisvinnere 2022

Vinner av avlsstatuett 2022:
12222 Skoien

12222 NR Skoien.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen

Vinner av eksportprisen 2022:
11690 Roen

11690_roen.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen

Vinner av Norturas pris for beste NRF-kjøttokse: 12216 Grovaren-P

12216_nr-grovaren-p.jpg
Foto: Jan Arve Kristiansen