NRF-eliteokser fra juni 2023

NRF-eliteokseutvalget som gjelder fra juni til oktober er nå klart. Det består av 23 eliteokser, hvorav 13 er nye på listen.

 

Utkjøringen av sæd starter 5. juni og er ute i alle beholdere i løpet av om lag 6 uker.

Om oksegruppen

Gruppen ligger på 41 i gjennomsnitt for samla avlsverdi (per 30.05.23). Den laveste har 32 og den høyeste har 54. Utvalget er spesielt sterkt på jur, jurhelse, melk og bein. Når det gjelder melk og jur, har ingen av oksene en indeksverdi under 100, og gjennomsnittet ligger på 125 for melk og 126 for jur.

Oksene har god spredning på slektskap, med 18 ulike fedre og 22 ulike morfedre.

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra juni her.

Status enkeltgener

Hele 12 av de 23 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er en okse (12284 NR Laugaland-PP) homozygot kollete, som vil si at alle avkom etter oksen blir kollete.

Tre av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte.  

Det er ingen okser i utvalget som er bærere av BTA8H, BTA12, AH1. Dette er mutasjoner som påvirker fruktbarhet/dødfødsler. 

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for her.

REDX-Elite og SpermVital

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet.

Følgende eliteokser er tilgjengelig som REDX: 12241 NR Lie, 12258 NR Oksvoll, 12268 NR Storlien-P, 12279 NR Aspvin, 12284 NR Laugaland-PP, 12285 NR Nordigard-P, 12297 NR Muri-P, 12304 NR Rinden og 12306 NR Nesli-P.

Oversikt over alle okser tilgjengelige for bestilling med REDX finner du her.

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden: 12264 NR Klatran-P, 12267 NR Tveiten-P, 12272 NR Kjolstad, 12291 NR Hoydal-P, 12295 NR Molde-P, 12298 NR Ulvsjoen-P, 12302 NR Ekrene-P, 12308 NR Sundsvaag og 12309 NR Vorum.

Webforedrag: NRF-eliteokser fra juni 2023 v/Hans Storlien