Julehilsen med oppfordring om å utnytte mulighetene i avlen!

Lesetid: ca 4 min

Jula står for døra og vi er snart inne i et nytt år. Styreleder i Geno, Vegard Smenes, reflekterer over avlens betydning og ønsker å oppfordre alle storfeprodusenter til å utnytte mulighetene i avlsarbeidet.

Tjener du penger i fjøset? Tjener du nok penger i fjøset? Avl kan nok ikke løse alle praktiske, økonomiske og politiske utfordringer, men om du driver med ammeku eller melkeku er jeg overbevist om at du når lengre ved å ta i bruk mulighetene som ligger i avlen! 

Avl kan løfte økonomien

For øvrig er jeg ganske sikker på at avl er et veldig viktig grunnlag i fjøset, det kan løfte økonomien i ditt fjøs, det kan gjøre hverdagen lettere, det kan også gi samfunnet et viktig bidrag til å nå klima og bærekraftsmål som blir satt.

Storfebonden leverer på bærekraft, dette bør vi få kred for av storsamfunnet. Kanskje bør vi til og med få betalt for tiltakene vi gjør for å stadig forbedre genetikken som produserer verdens beste mat i våre fjøs? Jordbruksavtalen i 2023 legger opp til å finne ut hvordan husdyrtilskuddet kan bidra til å redusere klimabelastningen fra husdyrproduksjonen. De ulike mulighetene innen avl vil være et godt tiltak på gårdsnivå for å bidra til dette. 

Verdien av NRF

Så, hvordan tjene penger på avl? Du tenker kanskje semin og avl er en utgift? Jeg påstår det er en investering. Sjekk ut Geno’s nettside og Verdien av NRF for faglig innputt om temaet. Geno har kjørt temakampanje for å løfte kunnskapen om nettopp dette, hvilken økonomisk verdi gir NRF og avlen tilbake til deg og ditt bruk. Jeg håper dere har sett kampanjen, og at dette gir motivasjon til fortsatt å bidra med den viktige jobben som gjøres på fjøsgulvet - for samvirkeavlen. 

Utnytt mulighetene

Etter en høst med flere gode dyrsku og landbruksmesser, og god dialog med melk- og storfekjøttbonden, ser jeg at mange er fremme i skoene, på jakt etter bedre resultater og et bedre liv i fjøset. Oppsummert har jeg inntrykk av at de som lykkes, og som er godt fornøyde med avlsmaterialet og resultatene i fjøset har dette til felles: de utnytter mulighetene i avlen! Hvordan ta del i den enorme avlsframgangen vi nå ser?  

- Mitt inntrykk er at de som lykkes, som er godt fornøyde med avlsmaterialet og resultatene i fjøset, har dette til felles: De utnytter mulighetene i avlen!

For melkebonden vil et viktig steg på veien være GS test av alle hodyr. Avlsplanen får et mye sikrere grunnlag for å finne riktig okse til dyret når det er GS testet. GS test gir deg en god mulighet til å velge ut hvilke dyr du skal satse framtida på.  

Bruk avlsplan og verktøyet “sett krav til avkom” for lettere å nå målene du ønsker for din besetning. Vi har en avlsplan i verdensklasse - utnytt det til din fordel. 

Et annet grep de mest fornøyde bøndene jeg treffer gjør, er å bruke RedX på de beste dyra og kjøttfe på de dårligste. Slik får de en raskere avlsframgang og bedre økonomiske og praktiske resultater i sitt fjøs. Kvaliteten på RedX har vært stabilt meget god over lang tid, takket være våre dyktige ansatte i Geno. Vi har også produsert BeefY hannsæd i senere tid, dette gir oss også muligheter i drifta. Økt etterspørsel vil gi disse produktene større plass i dunken. 

Takk for jobben dere gjør!

Årets innefôringssesong krever nok sitt av mange av oss. Vi har et varierende utgangspunkt i årets vær og føre, som utfordrer til å brette opp ermene og se etter løsninger i ulik grad. Jeg ønsker dere fortsatt lykke til, og oppfordrer til å ha et ekstra øye for hvordan de rundt dere og kollegaer har det i tida framover. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke for jobben dere gjør for å forvandle gras til melk og kjøtt. Det er bærekraft i praksis! 

Med ønske om en fredelig julehøytid og et fruktbart nytt år! 

Vegard Smenes 
Styreleder 

Avl kan løfte økonomien

Hvilken verdi gir NRF og avlen tilbake til deg og ditt bruk?

Les om verdien av NRF

12015 Vestbygda_Els Korsten.jpg