1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Genotyping av dyr i besetningen – Hvordan gå fram

Lesetid: ca 4 min

Å genotype dyr i egen besetning gir avlsverdier med bedre kvalitet og sikkerhet. Men hvordan går man fram for å bestille genotyping?

Bilde av merketang for GS-testing
Alle skal ha fått tilsendt en spesialtang for å ta GS-prøver. Hvis du mangler denne, kan den bestilles gratis i Genos nettbutikk for utstyr og hjelpemidler. Foto: Eva Husaas

Ved å genotype hunndyr i besetningen får man avlsverdier med bedre kvalitet og mye høyere sikkerhet. Dette gir derfor et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning. I tillegg får man også kontroll på at dyret står oppført med korrekt far og mor (forutsetter at mor er genotypet), samt om det er bærer av negative enkeltgener, som AH1, BTA12 (fruktbarhetsdelesjon) og BTA8H. Man får også svar på genetisk hornstatus samt hvilke kaseinvarianter dyret er bærer av.

Hvordan bestille

Bestilling av genotyping gjøres på medlem.tine.no. Det kan bestilles for akkurat de NRF-hunndyrene en måtte ønske, men de må ha farkode «Sikker inseminering» eller «Usikker far, men far er en seminokse».

Det er ikke mulig å bestille genotyping av okser, dyr som ikke er etter semin, kryssingsdyr eller andre raser enn NRF. Dyret må være minst 75% NRF for å være aktuell for genotyping. Bestillingsfunksjonen ligger under «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF».

Hvordan ta en GS-prøve?

Du får tilsendt øremerke og rør for oppsamling av vevsprøven, etikett med påført produsentnr. og individnr., instruks for prøvetaking samt en lynlåspose. Det blir utsendt ett sett per dyr det er bestilt for.

Det er viktig å kun ta i bruk ett sett om gangen, så en ikke risikerer å sette vevsprøven i røret som hører til et annet øremerke. I det vevsprøven er plassert i røret som hører til, så er det lurt å legge prøven i lynlåsposen med påført etikett før en genotyper neste dyr. Grundig beskrivelse av prøvetaking er beskrevet nedenfor. Det blir i tillegg lagt ved en ferdig frankert returkonvolutt som skal brukes til å sende inn posene med prøvene. Denne er påført adressen til BioBank AS.

Alle skal ha fått tilsendt en spesialtang for å ta GS-prøver. Hvis du mangler denne, kan den bestilles gratis i Genos nettbutikk for utstyr og hjelpemidler her.

GS-testing av NRF-hunndyr – Steg for steg

Hvordan ta prøven:

  1. Hvis du har bestilt for flere dyr samtidig er det lurt å ta en og en prøve, så det ikke er noen fare for å blande deler fra ulike merkesett.
  2. Sett merket i tanga og begynn gjerne med tappdelen (delen der nål for vevsprøve ligger).
  3. Plasser GS-merket i øret med mest plass. Sett det så godt innpå øret som mulig, gjerne mellom de to ørebruskene. Hulldelen skal på innsiden av øret, og tappdelen på baksiden.
  4. Det er viktig at dyret er godt fiksert når merket skal settes på. Sett på merket med et bestemt trykk med tanga.
  5. Se inni nåla for å sjekke om vevsprøven er korrekt tatt. Ser du kun et rosa kryss her, har du ikke fått ut noe prøve. Da må merket fjernes, merkesettet kastes, og du må bestille et nytt prøvesett ved å sende mail til .
  6. Så tar du røret som fulgte med settet og setter det i hulldelsholderen av merketanga. Det er viktig å holde tanga med den sorte kjeven opp, så ikke konserveringsveska renner ut idet nåla føres ned i røret. Klem sammen tanga til du hører ett klikk.
  7. Sett riktig etikett på lynlåsposen og legg i vevsprøven før du eventuelt setter i gang med neste dyr som skal genotypes.
  8. Legg posene med prøver i returkonvolutten. Her kan flere prøver sendes inn samtidig. Gå over sjekklisten på baksiden av konvolutten før den sendes inn.
  9. Send inn prøven så raskt som mulig. Oppbevar prøven i kjøleskap frem til sending.

Hvilke dyr bør man velge?

Hvis man kun skal genotype deler av besetningen, bør man velge ut kvigekalvene. Det er disse som er seleksjonskandidater, og det gir også et grunnlag for å velge ut hvilke man bør satse på og ikke.

Det hjelper deg å velge ut hvilke dyr som du bør prioritere å bruke kjønnsseparert sæd på, og eventuelt hvilke som heller kan prioriteres for embryo eller kjøttfesæd. Det kan også lønne seg å genotype noen eldre dyr med rikelig data registrert i kukontrollen. Egen genotypeinformasjon for disse dyrene gir ekstra stor respons på sikkerheten til GS-avlsverdiene.

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her