1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Enklere GS-testing: Ta ut øreprøve når du merker kalven!

Lesetid: ca 1 min

I september 2024 innføres muligheten for uttak av ørevev til GS-testing i forbindelse med merking av nyfødte NRF-kvigekalver. Melkeprodusenter som ønsker å benytte seg av dette bør derfor vente med større bestillinger av øremerker til september.

Liten kalv på beite med et gult øremerke i hvert øre.
Fra september blir det mulig å bestille elektroniske øremerker for merking av nyfødt kalv og samtidig ta ut prøve for GS-testing. Foto: Eva Husaas

Bestilling av denne type kombimerker gjennomføres på MSD Animal Health (OS ID) sine sider på samme sted som det vanligvis bestilles øremerker.  

Erstatter grønne GS-merker for kvigekalver

Det ikke-elektroniske merket i det høyre øret blir som før, mens du tar ut en vevsprøve av kalven samtidig som du setter i det offisielle elektroniske øremerket i det venstre øret. Ved bruk av slike merker er det ikke lenger nødvendig å bestille grønne GS-merker til nyfødte NRF-kvigekalver. De grønne GS-merkene skal imidlertid fremdeles benyttes til blant annet seminokseemner, bestilling av genotyping for eldre NRF-kuer og ellers for produsenter som ikke ønsker å benytte seg av den nye løsningen.  

OS-ID-TST-Large-sample-yellow-864x850.jpg
Ved å bestille de elektroniske kombimerkene kan du ta ut GS-øreprøve av kalven i forbindelse med merking. Foto: MSD Animal Health.

Vente med å bestille til september

Produsenter bør drøye større bestillinger av øremerker frem til september, dersom de ønsker å benytte den nye løsningen for uttak av ørevev straks vi åpner opp for dette. 

Ved å bestille øremerker med uttak av ørevev vil det ikke lenger være nødvendig å vente til etter kalven er født med å bestille GS-utstyr. Utstyret ligger klart og GS-prøven kan sendes rett etter kalven er født og merket er på plass i øret. 

Mer informasjon om den nye ordningen kommer etter hvert.

Genotyping av NRF-hunndyr