1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Ny merking av utsendt GS-prøveutstyr

Lesetid: ca 1 min

Fra senhøsten 2023 begynte Geno/Biobank å merke klistrelappene som følger utsendt utstyr for genotyping, slik at det er mulig å se bakgrunnen for at det er bestilt genotyping av dyret.

Eksempler på etiketter sendt ut med GS-prøveutstyr.
Her er eksempel på hvordan klistrelappene på prøveutstyr til et seminokseemne og et embryodonoremne ser ut. Foto: Biobank

Klistrelappene er merket «Seminokseemne» for utstyr utsendt for genotyping av seminokseemner, «Kvigeemne» for utstyr utsendt for genotyping av embryodonoremner, «Produsentbestilt» for utstyr utsendt etter bestilling fra produsent og «Re-genotyping» når det er behov for en ny øreprøve fra et dyr. 

Hvorfor re-genotyping?

Geno bestiller re-genotyping når det er behov for ny øreprøve på et dyr som det alt skal være sendt inn øreprøve på, men hvor resultatet ikke er tilfredsstillende.

Årsaken til re-genotyping kan være:

  • Det mangler ørevev i innsendt prøve.
  • Genotypingen har feilet/resultatet er mangelfullt.
  • Innsendt prøve er blitt borte i posten eller ødelagt under sending.
  • Det er mistanke om at det er sendt inn øreprøve fra feil dyr. Denne typen feil kan identifiseres lenge etter at dyret er genotypet første gang, f.eks. typisk når dyret får en genotypet kalv.

Les mer om Genotyping av NRF-hunndyr her

Les om nytt format på prøverør for GS-analyse her