Doser ødelagt ved importsending

Lesetid: ca 0 min

På grunn av uhell under sending av doser til Norge, har vi nå et begrenset lager med Viking Rød, Jersey og Holstein.

Bilde av sædstrå på flytende nitrogen
Foto: Aurora Hannisdal

Vi mottok en forsendelse 7. mars fra Viking Genetics som dessverre var blitt ødelagt under transporten til Norge. Denne inneholdt et stort antall doser av Viking Rød, Jersey, Holstein og hannceller av Angus. Dette førte til mangel på en del importokser som skulle vært på plass fremover.

Det ble jobbet tett med leverandør for å få løst denne uheldige situasjonen.

Den 10. mars fikk vi inn Angusoksen 74087 med hannceller på lager. Vi har også nå fått bekreftet at nye doser av Viking Rød, Jersey og Holstein er på vei. Disse vil bli tilgjengelig fra uke 13.