Fagmøte: En vei til økt inntjening!

Det er god økonomi å øke andelen sommermelk både for den enkelte og for fellesskapet. TINE, GENO og MSD Animal Health samlet igjen troppene og holdt framtidsretta innlegg om hvordan vi kan lykkes enda bedre med sommermelka. Fikk du ikke deltatt? Da kan du se opptak av møtet.

Ku på sommerbeite. Foto: MSD Animal Health.

Hør om hvordan du med god rådgiving og riktige verktøy kan øke lønnsomheten ved å produsere melk i sommermånedene.

19. og 21. mars ble det gjennomført et digitalt fagmøte som tok for seg hvordan man kan lykkes med å produsere sommermelk.

Møtet fokuserer på følgende temaer

  • Økonomi i sommermelk og hvordan påvirke sommermelkandelen v/ Jo Helge Sunde og John Fløttum i TINE
  • Genotyping og kjønnsseparert sæd som verktøy for mer sommermelk v/ Anne Hege Hunskaar Tajet, GENO
  • SenseHub – Produser mer sommermelk med SenseHub - med Jorid Lybæk GENO / MSD Animal Health

Se opptak av møtet

Verdien av sommermelk

Se filmen på Youtube