Åpnes for innkjøp av kalv fra deler av Rogaland

Lesetid: ca 1 min

Vi åpner nå opp for innkjøp av kalv til Geno fra områder utenfor høyrisikoområder for ringorm i Rogaland.

Bilde av kalv og røkter i kalvetransport
Store deler av Rogaland er nå åpent for innkjøp av kalv til Geno igjen.

På grunn av fare for ringormsmitte har det i en lengre periode ikke vært mulig for Geno å kjøpe inn kalv fra Rogaland. Nå er store deler av Rogaland åpent for innkjøp igjen.

Forutsetninger for kjøp av kalv fra Rogaland:

  • Karenstid på 6 mnd etter sist innkjøpte livdyr
  • Gården må ha en godkjent smittesluse som brukes aktivt
  • Kalven må Jodbehandles med 0,1 % jod før avreise
  • Veterinærattest på både besetning og individ før innkjøring til Øyer. Særlig med vekt på vurdering av hud.

Produsenter med aktuelle kalver blir kontaktet før et eventuelt kjøp, der tiltak diskuteres.

Vi har kontinuerlig kommunikasjon med Animalia om situasjonen i Rogaland. Endringer kan derfor forekomme.

Disse områdene kjøper vi ikke inn kalv fra enda:

kart over høyrisikoområde for ringorm

klikk på bildet for større bilde

Utsending av prøveutstyr i høyrisikoområdet

I påvente av en bedre situasjon også i høyrisikoområdet, fortsetter Geno å sende ut utstyr for genotyping av seminokseemner og embryodonoremner på vanlig måte. Vi oppfordrer til innsending av DNA-prøver fra kalver aktuelle for Geno også fra områder med smitte.