Topp stemning på åpningsdagen for Sletten karantenestasjon

Lesetid: ca 2 min

Godt oppmøte og god stemning da den nybygde karantenestasjonen på Sletten i Lillehammer ble åpnet. Investering i de nye kalvefjøsene gir et løft for dyreflyten og smittesikringen i Geno.

Bilde av folkemengden foran ett av de nyåpnede kalvefjøset.
Karantenestasjonen ble åpnet med taler, snorklipping og kulturelt innslag. Foto: Ingunn Nævdal.

Investeringen av to nye karantenefjøs har en kostnadsramme på kr 20 mill. Dette er et ledd i å bedre dyreflyten i Geno og med det øke avlsframgangen ytterligere.

Den nye karantenestasjonen vil gjøre at vi øker smittesikkerheten og får mer fleksibel dyreflyt. Dermed reduseres generasjonsintervallet og avlsframgangen øker, uttrykker Margrete Nøkleby, leder for forsyningskjeden i Geno.

Tale_Margrete (3).jpg
Leder for forsyningsskjeden i Geno, Margrete Nøkleby, orienterte de fremmøtte om byggeprosessen og målet med den nye karantenestasjonen på Sletten i Lillehammer. Foto: Ingunn Nævdal.

Et løft for fleksibel dyreflyt

Formålet med å investere i den nye karantenestasjonen er å øke biosikkerheten. Det vil si at smittesikringen blir bedre ved at det blir seks ukers karantene før kalvene tas inn til testingsstasjonen på Øyer.

Vi kan nå ha avlsstasjonsstatus både på testingsstasjonen i Øyer og avlsstasjonen på Store Ree i Stange. Dette vil gi oss stor fleksibilitet for hvordan vi planlegger flyten av dyr i forsyningskjeden. 

Vi reduserer generasjonsintervallet

Med den nye karantenestasjonen for kalver kan okser og kviger som er klare på Øyer flyttes direkte inn i produksjon på Store Ree. Tidligere måtte produksjonsklare dyr mellomlande ca 6 uker i karantene på Ringsaker. Nå slipper vi å bruke tid på dette og avlsmaterialet fra våre flotte okser og kviger kan leveres raskere til kundene. 

Med dette tiltaket kan Geno sikre bonden en raskere avlsframgang for det bærekraftige avlsmålet for NRF, som igjen vil gi bedre økonomi for bonden.

Åpning i solskinn og rundt 80 fremmøtte

I kaldt vær, men med god varme fra vårsolen ble karantenestasjonen på Sletten høytidelig åpnet med taler, snorklipping og korsang fra kulturskolen i Øyer. Blandt de rundt 80 fremmøtte var det naboer, Geno-ansatte, tillitsvalgte og representanter fra byggefirma samt andre gjester. 

Takk til Nortura som serverte grillede hamburgere og Felleskjøpet som spanderte kake!

A_pning_av_Sletten_Karantenestasjon_-_Foto_Turi_Nordengen-38.jpg
Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli, stod for snorklippingen da karantenestasjonen ble høytidelig åpnet 30. mars 2023. Margrete Nøkleby i Geno holder snoren. Foto: Turi Nordengen.
A_pning_av_Sletten_Karantenestasjon_-_Foto_Turi_Nordengen-19 (2).jpg
Geno ønsker velkommen inn i det nye kalvefjøset som ennå ikke er tatt i bruk og dermed var åpent for visning. F.v. Styremedlem Gunn Randi Finstad, driftskoordinator for dyreflyt Hallstein Holen og administrerende direktør Kristin Malonæs. Foto: Turi Nordengen.
A_pning_av_Sletten_Karantenestasjon_-_Foto_Turi_Nordengen-22.jpg
Omvisning i det nye fjøset. Foto: Turi Nordengen.
Styrelederne_foto Ingunn Nævdal (2).jpg
Styreleder Vegard Smenes og tidligere styreleder i Geno, Jan Ole Mellby inspiserer det største av de to nye kalvefjøsene på Sletten karantenestasjon. Foto: Ingunn Nævdal.

Se opptak av åpningen med snorklipping og taler.

Bidragsytere

Byggene er tegnet av Norsk Landbruksrådgiving

Mesta AS har stått for grunnarbeidet

Byggefirma er Borgedal Bygg AS fra Fåvang

Innendørs mekanisering: Felleskjøpet Agri

Innkjøp av kalver i Geno

Det kraftfulle avlsprogrammet er bygget på at det hvert år fødes ca 100.000 oksekalver og 100.000 kvigekalver av NRF i norske fjøs. 35.000 av disse genotypes, dvs vi kartlegger de genetiske egenskapene på hvert individ.

Basert på disse genotypene kjøper Geno inn 160 oksekalver og 120 kvigekalver hvert år, for at de skal inngå i det videre avlsarbeidet.

I tillegg tar vi hvert år imot 15 kalver som er av gamle historiske raser. Disse oksekalvene skal også til seminstasjonen på Store Ree for sædproduksjon til genlager og til videresalg. 

Dyreflyten i Geno

Første stopp for kalvene er det nybygde isolatet på Sletten. Her står de i 6 ukers karantene før de sendes videre til testingsstasjonen på Øyer. Her blir de testet for smittsomme sykdommer.

På Øyer står de frem til de har vokst seg modne til å bli seminokse eller embryokvige. Når de er klare til dette er de ca 12-16 måneder gamle. De blir da satt inn i produksjon, oksene som seminokser og kvigene som embryokviger.