1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Justering av krav til seminokse- og embryodonoremner

Lesetid: ca 1 min

En del vil oppleve at kalver blir borte på listen over seminokseemner/embryodonoremner de nærmeste dagene. Årsaken er justering av krav på morfar-siden.

Bilde av NRF-kalv ute.
Kriteriene for genotyping av seminokseemner og egg-/embryodonoremner er nå justert. Noen forsvinner derfor fra utlistningen i kukontrollen. Foto: Eva Husaas

Vi har nå justert kriteriene for genotyping av seminokseemner og egg-/embryodonoremner. Noen vil derfor oppleve at ventede kalver forsvinner fra lista over seminokseener og egg-/embryodonor-emner i besetningen.

11033 Reitan 2 og 11078 Gopollen mye brukt

Historisk er det to fedre og deres sønner som har vært brukt mye, og som har gitt mange svært gode døtre. Dette er 11033 Reitan 2 og 11078 Gopollen.

For å sikre at vi får genotypet nok kalver med andre morfedre har vi nå stengt for utlisting av seminokseemner og egg-/embryodonoremner med følgende morfedre: 11033 Reitan 2, 11078 Gopollen, 11817 Hustad, 11819 Onstad, 11845 Hornemann, 11851 Ranheim, 11855 Skarphol, 11878 Kvam, 11881 Pollestad, 11885 Sandvollan, 11892 Nedrebo, 11898 Engan, 11914 Herikstad, 11915 Wollvik og 11949 Ihle.

Disse oksene tillates kun som morfedre hvis far til kalven har noe lavere avlsverdier eller er homozygot kollete, da vi ønsker å løfte disse linjene og/eller kollet-frekvensen.

Geno genotyper alle kandidater etter NRF-embryo

Vi har fremdeles som mål å få genotypet all kalv født etter innlegg av NRF-embryo produsert av Geno.

Dersom kalven ikke ligger på listen over seminokseemner eller egg-/embryodonoremner på din besetning i Kukontrollen, eller du ikke mottar genotypingsutstyr ca. 1 uke etter at kalven er meldt inn i Kukontrollen (tiden det tar for posten å få levert forsendelsen) så gi beskjed via e-post til . Oppgi opprinnelsesnummer på fostermor og forventet kalvingsdato eller opprinnelsesnummer og fødselsdato på kalv hvis den er født.

Det er viktig at dette gjøres så raskt som mulig da det er problematisk å få listet ut kalven når det er gått mer enn 21 dager etter fødsel.