Medlemsskap

Lesetid: ca 2 min

Geno er et samvirkeforetak som eies av norske storfebønder. Gjennom medlemsskapet i Geno har du påvirkningskraft på valg av retning for organisasjonen.

Produsentlaget er en viktig høringsinstans for Geno, og gjennom deltakelse i produsentlaget kan du engasjere deg i viktige spørsmål.  

Hvilke fordeler har du som medlem i Geno?

  • Som medlem i Geno får du en rabatt på kr 25,- på sæddosene. Prisene som er oppgitt i oksekatalogen er medlemspriser.
  • Buskap inngår i medlemskontigenten. Her finner du fagartikler om avl, fôring, organisasjon, teknikk, helse og fruktbarhet, økonomi med mer. 
  • Geno tilbyr egen medlemspris for ulike kurs i Geno-regi.
  • Gjennom medlemskap i Geno får du også et gratis abonnement på Bondebladet.
  • Geno avlsplan er et webbasert verktøy for å lage avlsplan i mjølkekubesetninger. Det er enkelt å bruke, samtidig som det finnes muligheter for å gjøre egne valg. 
  • Du kan bli tillitsvalg i Geno, og være med på å påvirke i hvilken retning Geno skal gå. Les om tillitsverv i Geno her.

Medlemskontingent og faktura

Medlemskontingenten i Geno for kommende år er kr 1 550,- (ekskl. mva.). Kontingenten er tredelt hvorav den ene delen, serviceavgiften, er momsbelagt.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort en av delene i medlemskontingenten.

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

   Kr
Medlemskontingent  100,-
Buskap*  850,-
Serviceavgift*  600,- + mva
Totalsum ekskl. mva. 1 550,-
Totalsum inkl. mva. 1 700,- 

Fradragsberettigede kostnader

Annen nyttig informasjon

Bli medlem!

Ta kontakt med Geno sitt kundesenter for å bli medlem:

E-post: post@geno.no

Telefon: 950 20 600.