1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tiltak for bedre tilgjengelighet av SpermVital og REDX

Lesetid: ca 1 min

Vi har fått mange innspill på at tilgjengeligheten må bli bedre, særlig av SpermVital. Dette er krevende av ulike årsaker, men vi har nå gjort noen tiltak for å bedre situasjonen.

Det å sikre god tilgjengelighet av de ulike sædtypene er svært krevende. Årsaken til at vi ikke lykkes helt på dette området er flere:

 1. Det er ikke mulig å ha av hele utvalget av SpermVital på alle eliteokser i alle dunker – pr dags dato er det 520 ins/vet beholdere i felt
 2. Push-system for oppfylling av sædruter og beholdere med konvensjonell sæd stjeler produksjonskapasitet som kunne vært brukt til produksjon av SpermVital eller REDX
 3. REDX prioriteres på de beste oksene for å sikre best mulig salg
 4. SpermVital lanseres på de andre, og vil derfor være mindre populære
 5. Krevende å koble innhold i beholder med oksefil i Geno Avlsplan
 6. "Utgåtte" eliteokser er ikke salgsvare...., Mange oppfatter at eliteoksene ikke er så gode lenger etter at de er tatt ut av elitelista. Dette stemmer veldig sjelden
 7. Vi lykkes ikke med kommunikasjonen mellom kunde-inseminør-avlsrådgiver-sædrute på hvilke okser som er ønsket

Tiltak

Vi har nå gjort noen tiltak som vi håper vil bedre situasjonen en god del:

 • Kjøre tidlige prognoser for å kategorisere kommende eliteokser og sikre at vi produserer, lanserer og leverer ut mer målrettet
 • Prelansering av noen eliteokser på kun konvensjonell sæd og deretter tilby REDX og SpermVital i 2. periode
 • Okser med lite forbruk utleveres kun 5+5
 • Gode okser med stor produksjonskapasitet settes opp på både REDX og SpermVital
 • Benytte redusere bruken i Geno avlsplan på enkeltokser for å få ned forbruket og dermed utnytte produksjonskapasiteten bedre for produksjon av REDX og SpermVital
 • Utvide oksefila i avlsplanen inn i 3. og kan hende 4. periode for bedre utnyttelse av utleverte doser – okseutvalgene vil være mer flytende mellom perioder. Denne endringen vil bli foretatt fra eliteokser som sendes ut fra mai måned

SpermVital-sæd

REDX kjønnsseparert sæd