1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tilgang til avlsplan i Dyrehelseportalen

Lesetid: ca 0 min

Nå nærmer det seg at dere får tilgang til avlsplan i DHP. Fra 13. mai 2022 vil alle ha denne tilgangen. Noen vil få det før for å teste ut rutinen.

Planene for tilgang til avlsplan har vært orientert om i tidligere nyhetsbrev og i digitale fagseminarer.

Slutt på utsending av enkel avlsplan

I mai, når alle har tilgang til avlsplan i DHP, vil ikke avlsrådgiverne lenger sende ut enkel avlsplan til produsentene. De som likevel ønsker denne tilsendt må be om det hos sin avlsrådgiver.

Oksevalg basert på siste oppdatering av avlsplan

TINE Rådgiving fortsetter med tjenestene Avlsplan Super og Avlsplan Pluss som før. Oksevalg som vises i DHP vil hele tiden være basert på de siste oppdateringene som er gjort i avlsplanen for den enkelte besetning.

Full oversikt

Denne tilgangen vil gi dere full oversikt over oksevalg og med det gi bedre kobling mellom avlsplan, våre tilgjengelig produkter og rapportering videre.

Les om endringene i nyhetssak som er rettet mot produsenter.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.