Endring i enkel avlsplan

Lesetid: ca 1 min

Fra neste eliteokseuttak, 13. mai 2022, får inseminørene direkte tilgang til oksevalget i Geno Avlsplan via sine terminaler. Noen får tilgang før dette.

Bilde av person som ser på avlsplan på et nettbrett foran kyr i et fjøs.
Avlsplanen er tilgjengelig på Genos nettsider og er enkel å skrive ut, også om du skulle befinne deg i områder uten mobilnett eller wifi.

Det betyr at enkel avlsplan ikke lenger blir levert som en tjeneste fra din avlsrådgiver fra 13. mai.

Inseminørene får fremover full oversikt over avlsplanen på sine terminaler. Dette gir dermed en mye bedre kobling mellom avlsplanen, våre tilgjengelige produkter og rapporteringen videre.

Fortsatt Avlsplan Super og Avlsplan Pluss

Geno og TINE Rådgiving har et langvarig og godt samarbeid for at du som produsent skal få den beste besetningen til din produksjon.

TINE Rådgiving fortsetter avlsrådgivingen med sine tjenester Avlsplan Super og Avlsplan Pluss. Alle som tidligere har mottatt enkel avlsplan, blir kontaktet av sin TINE-rådgiver angående videre avlsrådgiving.

Enkel å skrive ut

Avlsplanen er tilgjengelig på Genos nettsider og er enkel å skrive ut, også om du skulle befinne deg i områder uten mobilnett eller wifi. Hvis du fortsatt har problemer, er avlsrådgiver behjelpelig med å få skrevet ut avlsplan til deg.

Vi gjør oss klare til endringen allerede i disse dager, så det kan være at du vil oppleve at inseminøren din allerede har oksevalget på sin terminal. Dette er for at vi skal få en liten overgangsperiode for å få den lille endringen inn i rutine.