Smittevernutstyr

Lesetid: ca 1 min

Smittevern er alltid viktig og vi minner her om at utstyr er tilgjengelig i Geno sin utstyrsbutikk på nett.

Husk på at dere kan ta ut veterinærkitler og støvler for videresalg til produsentene. Da har dere mulighet til å få det dere ønsker av typer og størrelser. Det er viktig at dere ikke tar ut så mange om gangen, men heller bestiller flere etter behov. Seminteknikere kan registrere salget på iPad'en.

Produsenter kan selv bestille smittevernpakke

Oppmuntre gjerne produsenter til å bestille smittevernpakken selv i utstyrsbutikken på nett. Smittevernpakken er på tilbud og inneholder blant annet en varmerist, noe som gir dere en bedre hverdag med å slippe å ha på kalde og våte støvler.

Smittevernutstyr i fjøset

Dersom det ikke er kitler/dresser og støvler klare til dere, kan dere ta på engangskjeledress og overtrekkssko. Gi produsenten beskjed om at du må ta kr 50,- for engangsutstyr neste gang du kommer, dersom det fortsatt ikke er smittvernsutstyr på plass i fjøset.

Munnbind

For seminteknikere er munnbind nå tilgjengelig i nettbutikken. Dere finner det under fanen "Gratisarbeidstøy" og under "Smittevern".

Geno forholder seg til tidligere utsendt info til seminteknikerne om bruk av munnbind, men dette er et tilbud for de som føler at det blir en tryggere hverdag med bruk av munnbind. I noen områder er det jo mer smitte enn andre steder.

Gå til utstyrsbutikken

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.