1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Smittevernutstyr til toppsesongen

Det kan være en god anledning nå i forkant av seminsesongen å minne produsentene om å sørge for godt smittevern i fjøset.

Produsentene kan bestille smittevernpakke selv i utstyrsbutikken på nett. Det er kan velges mellom smittevernpakke med kjeledress eller med veterinærkittel. De er fortsatt på tilbud og inneholder blant annet en varmelist, noe som gir dere en bedre hverdag med å slippe å ha på kalde og våte støvler.

Videresalg av veterinærkitler og støvler

Husk på at dere kan ta ut veterinærkitler og støvler for videresalg til produsentene. Da har dere mulighet til å få det dere ønsker av typer og størrelser. Det er viktig at dere ikke tar ut så mange om gangen, men heller bestiller flere etter behov. Seminteknikere kan registrere salget på iPad'en.

Smittevernutstyr i fjøset

Dersom det ikke er kitler/dresser og støvler klare til dere, kan dere ta på engangskjeledress og overtrekkssko. Gi produsenten beskjed om at du må ta kr 50,- for engangsutstyr neste gang du kommer, dersom det fortsatt ikke er smittvernsutstyr på plass i fjøset.

Gå til utstyrbutikken

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.