1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Salget av hanndyrsæd øker!

Kampanjen for hannceller av kjøttfe var en suksess. Tilgjengeligheten av hannceller er god, de fleste har produktet i sine beholdere ute i felt og salget øker.

Det er importert kjønnsseparerte hannceller av oksen 75042 Nilakka av rasen Blonde d'aquitaine.

Prisen for hannceller av kampanjeoksene er fortsatt lavere enn før kampanjen og er på kr. 495 pr. dose.

Kampanjen har vært en suksess for salget av hannceller av kjøttfe, uttrykker Kristian Heggelund i TYR.

Lagerstatus

Det er bra lager av 70195 Milo av Langmo (1700 doser) og 74087 Napolion av Bognes (3200 doser). Begge oksene står i England og produserer for fullt for det norske markedet.

Vi skifter okse av Blonde ute på ruta. Det er nå tomt av oksen 75038 Glacon på lager, og den er tatt ut av produksjon og slaktet i Frankrike. Vi har tatt inn 1500 doser av en annen okse som vi også har hatt som spesialbestilling tidligere: 75042 Nilakka. Den har veldig like kvaliteter som 75038 Glacon. Denne oksen er også avkomsgransket for sine resultater brukt på mjølkeraser. Disse resultatene er selvsagt gode både på kalving direkte og produksjon.

Les mer i Buskap

Det kommer en artikkel om de to oksene (70195 og 74087) i Buskap nr. 2-2023. Der blir det presentert produksjonsresultater, resultater for kalvingsvansker samt ikke-omløpsprosenter.

Planen framover

Vi har mål om å kunne tilby hanndyrsæd av andre og nye norske okser av rasene Angus og Charolais til høsten.