Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Rapportering av kjønnsseparert sæd

Husk å huke av for at du har benyttet kjønnsseparert semin i Dyrehelseportalen når du inseminerer med kjøttfe hannceller og kjønnsseparert sæd av importerte melkeraser.

Vi får stadig meldinger om at inseminasjoner med kjønnsseparert sæd ikke blir innrapportert korrekt når det er benyttet kjøttfe hannceller og importerte melkeraser som for eksempel Holstein og Jersey.

Grunnlag for riktig fakturering

Korrekt rapportering av KJS/KJM er viktig for at kundene skal bli fakturert riktig for sæddosene. Det har også betydning for riktig varebeholdning og seminstatistikk.

REDX via batchnummer

Ved bruk av kjønnsseparert sæd skal det i prinsippet alltid markeres ved avhuking i rapporteringen. For bruk av REDX- sæd så ordner dette seg imidlertid selv via registrering av batchnummer.

For alle andre raser, så vil ikke dette framkomme av batchnummer. Det er derfor svært viktig at alle huker av for kjønnsseparert sæd i DHP, særlig ved bruk av andre raser enn NRF.

DHP_benyttet kjønnsseparert.jpg
Husk å huke av i DHP når du har benyttet kjønnsseparert sæd av andre raser enn NRF (REDX).