Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Oppklaring rundt sak om strategi for eierinseminering

Lesetid: ca 2 min

Ny strategi for utdanning av eierinseminører ble omtalt i nyhetsbrev mandag 27. juni. Vi har fått signaler fra veterinærer og veterinærforeningen om at det må ha oppstått misforståelser som vi raskt ønsker å oppklare.

  • Geno ønsker helt klart veterinærer som vil inseminere rundt om i hele landet.
  • Ny strategi for eierinseminering endrer ikke behovet for veterinær inseminasjon.
  • Ny strategi har ikke som mål eller hensikt å øke antall kurs for eierinseminører.

Veterinærdekning:
Utfordringer med tilgang på veterinærtjenester i flere kommuner må sees i en større sammenheng. Store strukturendringer og svekket næringsgrunnlag gir utfordringer i mange distrikt, og Geno er også berørt av dette. Veterinærdekningen er avhengig av tilstrekkelig næringsgrunnlag, og selv om inseminering er et viktig tilskudd i mange områder, må veterinærdekning være et offentlig ansvar.  Nesten 70% av innrapporterte inseminasjoner blir i dag utført av veterinærer.  Geno ønsker fortsatt å bidra til veterinærdekning gjennom å beholde veterinær inseminasjon.  Dette er også nedfelt i hovedavtalen med DNV. Vi ønsker framover et tettere samarbeid med veterinærene og DNV.

Geno må også forholde seg til at vi har eiere og kunder som ønsker å bli eierinseminører. Produsenter kan gå inseminasjonskurs hos andre aktører. NRF-markedet er viktig for Geno og dermed for alle som inseminerer for Geno. Med inseminasjonskurs i Geno-regi, opprettholder vi god kontakt med kunden som representerer både Genos og noe av veterinærenes næringsgrunnlag.

Grendeinseminører:
Styret i Geno har vedtatt å gå i dialog med Mattilsynet for å diskutere om en ordning med grendeinseminører kan være aktuelt. En slik ordning vil kun være aktuelt i områder hvor veterinærer ikke kan/ikke ønsker å utføre semintjeneste. I slike områder er det spesielt viktig at DNV og Geno jobber sammen og at de ulike aktørene i størst mulig grad leter etter helhetlige og langsiktige løsninger.

Teknologisk utvikling:
Forskrift om bruk av dyr i forsøk inkluderer bruk av levende dyr i undervisning, også i inseminasjonskurs. Dyrevelferd vektlegges sterkt, og Mattilsynet stiller krav om å kontinuerlig se på løsninger som reduserer belastning og antall forsøksdyr. Dersom ny teknologi kan forenkle inseminasjonsteknikken og redusere opplæringstiden, vil vi vurdere om den skal implementeres i våre kurs.

Les tidligere sak om strategi for utdanning av eierinseminører her