1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Innføring av ny kjøremodell ved inseminasjon 1. september

Lesetid: ca 1 min

Ny kjøremodell for veterinærer innføres 1. september. På "Min side" kan du nå se hvordan den nye modellen har slått ut for deg sammenlignet med dagens sonemodell.

Resultatene som presenteres er fra testperioden for ny kjøremodell (1. mars 2022 - 28. februar 2023).

Finn din rapport på "Min side"

Du finner dine resultater ved å logge deg inn på "Min side" på geno.no. Veterinærer får nå opp et nytt menyvalg på denne siden som heter "Kjøremodell for veterinærer". Her får du opp rapporten som viser oversikt over hvordan den nye modellen har slått ut for deg sammenlignet med dagens sonemodell. Den viser forskjell både i kr og km innenfor hver kommune.

Skjermbilde_Min side for veterinærer.JPG
Inseminerende veterinærer har tilgang til en rapport på "Min side" hvor de får opp egne resultater for hvordan den nye modellen slår ut.

Ny modell iverksettes fra 1. september 2023

Vi har tidligere informert om innholdet i den nye modellen, og det er avholdt egne møter for de veterinærene/områdene som får størst negativt utslag.

Modellen iverksettes fra 1. september 2023 som grunnlag for utbetaling av kjøring i forbindelse med inseminering. Det er nå viktig at alle reiser rapporteres av hver enkelt. Første avregning etter ny modell mottar du i oktober.

Noe du lurer på?

Mer informasjon om modellen finner du på vetnett.no og i info for veterinærer og seminteknikere på geno.no.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med Geno på telefon 950 20 600.

Veterinærforeningen og Geno er enige om at hvis det oppdages feil eller mangler etter 1. september, vil det selvsagt bli korrigert og problemstillinger vil bli avklart fortløpende.