Flest SenseHub-anlegg på ammeku i verden!

Lesetid: ca 1 min

Salget av SenseHub aktivitetsmåler går godt og Norge er nå landet i verden med flest SenseHub-anlegg i bruk i ammekubesetninger.

Det er ganske imponerende når man tar i betraktning antallet besetninger i ulike land. For eksempel så har Frankrike som land nummer to på lista mer enn femti tusen ammekubesetninger hvis man bare ser på de med over 20 mordyr. I Norge er antallet gårder med ammeku rundt seks tusen, uavhengig av besetningsstørrelse.

Hvorfor er Norge verdensledende på dette?

Årsaken til at Norge har flest gårder med aktivitetsmåler i hele verden, henger sammen med seminbruken. Selv om seminandelen er lavere enn i mjølkeproduksjon i Norge, ligger vi langt over andre land når det gjelder ammeku. Cirka tjue prosent av ammekyrne i Norge blir inseminert, mens de fleste andre land ligger på rundt fem prosent. Slakteriene, Geno og TYR var tidlig ute med å vise den norske ammekuprodusenten at bruk av semin ga bedre resultater. Geno var tidlig ute med å selge Heatime (og senere SenseHub) for å gi ammekuprodusenten et godt hjelpemiddel til å oppdage brunst.

Dette har gitt resultater. Salget av SenseHub til ammeku øker og seminsalget går opp!

image959z.png

Mer informasjon om SenseHub aktivitetsmåler.

Les mer om SenseHub på OS ID sine nettsider.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.