1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Genopodden: Brunst og inseminering kjøttfe

Lesetid: ca 2 min

Denne episoden handler om kjøttfe, brunst og inseminering. Både på ammeku og i melkeproduksjon. Per Kristian Groseth (Veterinær) og Kristian Hegglund (TYR) er dagens gjester.

Bilde fra Genopodden studio. Fra venstre: Mari Bjørke, Kristian Hegglund, Per Kristian Groseth og Rasmus Lang-Ree.
Fra venstre: Mari Bjørke, Kristian Hegglund, Per Kristian Groseth og Rasmus Lang-Ree.

Husk mineralnæring til ammekua og del opp flokken din i ulike grupper, sier praktiserende veterinær Per Kristian Groseth og fagansvarlig avl i TYR Kristian Heggelund.

Fagansvarlig avl Kristian Heggelund i TYR og veterinær Per Kristian Groseth er dagens gjester i studio hos Mari Bjørke og Rasmus Lang Ree.

Brunstsignalene på kjøttfe og melkeku er ganske like, men de er ikke alltid like tydelige på alle kjøttfe, så her er viktig å kjenne hvert enkelt dyr. Ikke glem kveldsrunden i fjøset om du ikke rekker alle de andre anbefalte brunstrundene, sier Per Kristian Groseth. Det er da du oppdager brunstene du ikke har sett ellers! Ammekubøndene har også konsulenter i fjøset, med de unge oksekalvene som flokker seg rundt de som viser brunst.

Bruker du semin, kan du også velge det beste og velge ulike okser til ulike dyr i flokken, forteller dagens gjester i Genopodden.

Du bør tenke gjennom hva avkommet skal brukes til før du lager avlsplanen og inseminerer, forteller Kristian Heggelund. Planlegg okser og raser etter hva slags sluttprodukt du vil ha, det gjelder både i ren ammekuproduksjon og i melkeproduksjonen. Skal du levere til kjøttproduksjon eller skal du ha et attraktivt mordyr til ammekuproduksjon? Husk også å være nøye med hvilke okser du benytter på kviger av NRF, Angus har lavest kalvevekt og kan brukes på NRF-kviger.

Mineraler til ammeku er viktig for å sikre kalvens vitalitet ved fødsel og sikre at kuas syklus kommer i gang igjen, og dette er det særlig viktig å være oppmerksom på når du ikke gir kraftfôr.

Tips omkring beite og det å møte ammekyr med bærbytte eller hund kommer også, samt noen råd om hva du ikke skal bruke kjerringa til!

Om Genopodden

Genopodden er Genos egen podcast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det Geno SA driver med. Rasmus Lang Ree (redaktør i Buskap) og Mari Bjørke (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere.

Ny episode publiseres den første onsdagen hver måned, og er tilgjengelig både på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller hør på herfra direkte.

Hver episode legges også ut på denne siden