1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Embryoavkom får ET i navnet

Lesetid: ca 0 min

Oksekalver og kvigekalver som kjøpes inn til Geno, og som er avkom etter embryo-innlegg, markeres med ET i navnet.

Bilde av embryokviger som spiser halm av fôrbrettet.
Foto: Andrea Dahler

ET står for Embryo Transfer og brukes internasjonalt for å synliggjøre at dyret er et avkom etter et embryo-innlegg. Geno ønsker også å bruke denne benevnelsen i navnet for å markere hvilke avlsdyr som er etter embryo.

Kolla dyr markeres med P eller PP i navnet

For en tid tilbake startet Geno å inkludere P i navnet for heterozygot kolla dyr og PP i navnet for homozygot kolla dyr. P står for polled og denne tydeliggjøringen av kolla dyr blir også brukt mye internasjonalt.

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.