Eliteokser fra desember 2023 med REDX

Lesetid: ca 4 min

Nye eliteokser distribueres nå ute på sædrutene. Av eliteokseutvalget fra oktober er det 12 okser som har produsert REDX kjønnsseparert sæd.

Det er som vanlig viktig at dere formidler behov og ønsker til våre distribusjonsansvarlige slik at vi distribuerer REDX-dosene mer målrettet. 

Følgende okser er tilgjengelige med REDX på sædrutene:

NRF-okse Avlsverdi pr. 15.des Kommentarer v/Hans Storlien
12289 NR Piggberget 39 En Jærbu med Vikingblod. Veldig gode mjølkeegenskaper, som samtidig er ferdig fort i roboten, enromt flotte jur på døtrene og i tillegg veldig gode bein.  
12292 NR Gilde 39 Trønder som er en bankers på kviger – gir lette kalvinger. Døtrene vil ha lavt celletall og de har supre juregenskaper. Også denne scorer høyt på bein og klauver.
12307 NR Vagle-PP 42 En ny jærbu med Sausvatn-PP -blod. Oksen gir lette kalvinger, gir godt eksteriør. Her sparer du penger på avhorning – da oksen gir bare kollete avkom.
12311 NR Kinne 35 En Vossing med godt lynne som gir døtre med mye mjølk. Gode jur og veldig bra holdbarhet på døtrene fra denne karen.
12314 NR Bringen 34 Trønder med 12115 Harbo som far. Jevn og god profil. Gir døtre som mjølker godt med veldig god holdbarhet. Jureksteriør på døtrene er svært godt.
12321 NR Lid-P 44 Løp og kjøp – en super okse fra Numedal med noe begrenset sædlager. Gir døtre med perfekte jur, knall bein og klauver. Om ikke det er nok så mjølker de bra også.
12323 NR Innistu 34 Okse fra Budalen som er omgangens beste på mjølk med 148 i avlsverdi mjølk, gode jur på døtrene med meget god holdbarhet.
12325 NR Frislid-ET 42 Et virkelig funn blant embryooksene. Nordfjording som passer godt på kviger, har veldig gode helseegenskaper og en av de aller beste på jureksteriør. God holdbarhet får du også med denne oksen.
12326 NR Midtheim-P 43 Oksen med den jevneste profilen av alle. Oksen gir døtre med supert eksteriør, så her er det mulighet for å skaffe seg kyr som scorer høyt i en framtidig digital ku-utstilling.
12328 NR Vestre-P 48 Rundens beste okse med Jærblod. Har det meste på stell når det gjelder egenskaper og er med det rundens mest populære okse i Geno Avlsplan.
12331 NR Tjostheim 37 Oksen er en sønn av Viking Rød oksen 24047 VR Heeman. God «mjølkeokse», døtrene mjølker lett, har godt lynne og godt eksteriør. Inntar 2.plassen i popularitet.
12337 NR Bolli-P 44 Vestlending med 12117 Framigard-P som far. Med 45 i avlsverdi og supre egenskaper på det aller meste er dette en okse som ofte er å se blant de foreslåtte oksene.

 

Som dere ser er det mange gode okser å velge blant, så her er det bare å sikre seg de beste etter kundens og deres smak.

Les om NRF-eliteoksene fra desember 2023

Webforedrag v/Hans Storlien

Hans Storlien presenterer NRF-eliteoksene fra desember 2023

Se filmen på Youtube