Drektighetskontroller overføres Storfekjøttkontrollen

Endelig overføres drektighetskontroller fra Dyrehelseportalen til Storfekjøttkontrollen.

Overføring av drektighetskontroller til Kukontrollen har vært der lenge. Nå er det også på plass en løsning slik at Storfekjøttkontrollen kan motta drektighetskontroller direkte fra DHP.

Dette ble publisert samtidig som det ble lagt om til at feilretting gjennomføres av inseminøren selv i Dyrehelseportalen (28. september 2022). 

Les mer om feilretting i Dyrehelseportalen.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.