DHP – Korrigering av feilrapportert semindata

Lesetid: ca 1 min

Fra 28.09.2022 skal korrigering av feilrapportert semindata skje direkte i Dyrehelseportalen (DHP) av inseminøren selv.

Dette gjelder rapporteringer fra og med lanseringsdato. Det vil si at innrapporteringer før 28.09.2022 ikke er mulig å korrigere i Dyrehelseportalen. Her må Geno kontaktes som tidligere for eventuelle korrigeringer.

Hvordan korrigere seminrapporteringer

For å korrigere en innsendt seminrapport, går du inn på «Mitt Arkiv» i DHP og lokaliserer innrapporteringen du ønsker å endre. Ved å klikke på aktuell innrapportering, får du opp et meldingsnummer. Klikk på dette meldingsnummeret, eller «Rediger» til høyre på raden for komme inn på seminrapporteringen.

Deretter gjennomfører du ønsket korrigering, for eksempel endre ku-nummer, okse-nummer, eller legge til et tilvalg som produsenteid sæd. Du kan også slette innrapporteringen ved å klikke på «Slett seminkladd», som sletter hele besøket. Hvis du ønsker å kun slette en inseminering i ett besøk klikker du på det grå krysset i høyre hjørnet på aktuell inseminering.

Etter du har gjennomført ønsket endring, klikker du på «Godkjenn Seminkladd» for å sende inn oppdaterte data.

Unntak

Som enhver regel, har vi også her ett unntak. Dersom du har rapportert på feil dato og/eller feil produsent, og det feilrapporterte besøket er inkludert i en innsendt reise, må du ta kontakt med Geno for å få gjennomført ønsket endring. Dette for å sørge for at eventuell refusjon blir korrekt.