Den digitale storfeskolen er ferdig!

Geno har nå fornyet og digitalisert hele Storfeskolen. Storfeskolen er et godt fagtilbud som er rettet mot produsenter, avløsere og landbruksvikarer. Bidra gjerne til å gjøre dette tilbudet kjent hos dine kunder.

Storfeskolen består av 5 fagkurs innen reproduksjon, med videoforedrag og repetisjonsspørsmål som må besvares for å få kursbevis. Kursinnholdet er praktisk nyttig og har gode, faglige forklaringer.

Kursoversikt 

  • Brunstkontroll og brunstatferd 
  • Dette påvirker fruktbarheten. Se mulighetene!  
  • Fôring og fruktbarhet 
  • Reproduksjonsstyring og økonomi i egen besetning 
  • Avl i egen besetning, og økonomisk gevinst av avlsarbeidet 

Henvis gjerne til disse kursene hvis du har kunder som ønsker faglig oppdatering, kunder som er opptatt av økonomi og dyrevelferd eller f.eks. unge bønder som har behov for opplæring. Kursene er tilgjengelige i Genoshop.net.

Her kan du lese mer om Storfeskolen