Fruktbarhet

Fruktbarhet er en viktig egenskap for alle som driver med storfe. Begrepet fruktbarhet sier noe om dyras evne til å bli drektige og bære fram en frisk kalv til normal tid.