Mineraler og vitaminer

Lesetid: ca 1 min

Overskudd av fosfor og kalium, og mangel på natrium, kalsium og magnesium i fôrrajonen kan medføre problemer med fruktbarheten.

Et balansert forhold mellom disse mineralene er optimalt for både fruktbarhet og helse.

En har sett eksempler på at for sterk gjødsling med kalium og fosfor har resultert i fruktbarhetsproblemer og alvorlige stoffskiftesjukdommer hos flere dyr i enkeltbesetninger.

Mineraler

Mangel på såkalte mikromineraler, for eksempel selen, jod, kobber og kobolt kan også medføre dårlig fruktbarhet. I Norge er jordsmonnet fattig på selen i mange områder. Tilskudd av selen gjennom kraftfôr eller på andre måter er derfor viktig for god fruktbarhet og helse.

Vitaminer

Optimal tilførsel av E-vitamin, A-vitamin og beta-karoten er viktig for å oppnå god fruktbarhet. Vitamin E er spesielt kritisk da E-vitamin i lagret surfôr, særlig rundballer, brytes ned utover vinteren. Tilskudd på etterjulsvinteren er derfor ofte nødvendig.

Anbefalinger

I alt kommersielt kraftfôr er det tilsatt mineraler og vitaminer.

 • Tilskudd er derfor særlig aktuelt til:
  • Sinkyr og kviger 6-8 uker før kalving
  • Ungdyr og fôringsdyr
  • Lavtlakterende dyr som får mindre enn 3-4 kg kraftfôr daglig
  • Dyr som får stor andel hjemmeavlet kraftfôr uten tilsetning.
 • Beite er vanligvis rikt på vitaminer og mineraler, men tilskudd av Mg på vårbeite og Se-tilskudd i hele beiteperioden anbefales.
 • Beite og godt surfôr gir god E-vitamindekning, men husk tilskudd på etterjulsvinteren.
 • Det finne ulike måter å sørge for dekning på: All Trace Bolus, ulike slikkesteiner og tilskudd eller gjødsling med Se-gjødsel.
 • Ved ulike tilskudd i fôret – husk at dyra trenger tilvenningstid.

Fruktbarhet i fjøset

Boka «Fruktbarhet i fjøset» er først og fremst skrevet for produsenter og alle som har sitt arbeid i fjøset.

01633_Fruktbarhet_i_fj_set.jpg

Boka går grundig gjennom relevante tema som brunst, brunstkontroll, inseminering og drektighet. I tillegg tar den for seg fruktbarhetsproblemer og  forebygging og hjelpemidler og verktøy.

Boka  er skrevet av Per Gillund, fagsjef reproduksjon i Geno, Arne Ola Refsdal, tidl. forsker og rådgiver på fruktbarhet og helse i Geno og Knut Karlberg, professor i husdyrreproduksjon ved Norges veterinærhøgskole.