Fôring og fruktbarhet

Riktig fôring er avgjørende for å få kalv i kyrne til rett tid.

NRF-kvigene bør insemineres når de er 14-16 måneder gamle, og bør da veie om lag 400 kg (brystmål på 166-170 cm). Kvigene tar lettest kalv når de er i middels hold.

En må fôre både kviger og voksne kyr slik at dyra ikke blir for feite ved kalving og ikke kommer i stor underbalanse på energi første tida etter kalving. Proteintilførselen må være balansert slik at ureaverdiene i mjølka stort sett er innenfor normen. Tilskudd av vitaminer og mineraler, særlig i tida før kalving når dyra får lite kraftfôr, er også viktig for god fruktbarhet og helse.