Valgkomitéen ønsker innspill!

Like etter sommeren starter valgkomitéen sitt viktige arbeid med å finne kandidater til ulike verv i Geno. Gi innspill!

Først skal valgkomitéen innstille årsmøteutsendinger som skal velges digitalt til høsten. Deretter rettes fokuset mot de som er på valg i årsmøtet på nyåret igjen.

Det vil gå ut en mail til alle sittende kandidater som er på valg, i midten av juni, om de stiller seg til disposisjon til for verv i Geno. De har svarfrist 15.august.

Vi oppfordrer til å komme med innspill!

Husk at dere som er Geno-kontakter har et punkt i instruksen deres, som sier at dere skal på vegne av produsentlaget skal gi tilbakemelding til valgkomiteen om forslag til nye eller støtte til sittende kandidater.

Husk at alle kan foreslå kandidater til valgkomiteen, og det er selvfølgelig lov til å foreslå seg selv.

Forslag sendes inn via skjema på denne siden