Desember er ventetid, dessverre også for månedens Genopodden. Men vi lover, den kommer før julenissen! Hør tidligere episoder.

Det er endret bestillingsfrist for sædruta som går til sør og nord-Norge første uka i januar. Fristen for disse er til og med 18. desember. Se ruteplan med markering av berørte ruter her.

Digitalt årsmøte 2021

Lesetid: ca 0 min

Årsmøtet i Geno SA avholdes digitalt 23.mars kl.10-15.

Styret i Geno SA har vedtatt også i 2021 å gjennomføre hele årsmøtet elektronisk. Innkalling sendes til alle som skal kalles inn til årsmøtet, men vi ber vararepresentanter også om å sette av datoen tilfelle frafall. 

Det settes i tillegg opp et prøvemøte for alle representanter med stemmerett i årsmøtet. Dette holdes 22. mars kl. 13.30 og vi oppfordrer alle med stemmerett til å delta på dette møtet. Link til dette sendes ut via e-post. 

Ytterligere informasjon om påkobling, avstemming etc. blir sendt ut senere, og informasjon blir fortløpende oppdatert på denne siden.

Digitalt årsmøte via Teams

Årets årsmøte skal holdes via Microsoft Teams. 

Her finner du bruksanvisning for bruk av Microsoft Teams

Det er viktig at de som ikke skal si noe demper mikrofonen sin så det ikke blir bakgrunnsstøy.