Digitale høstmøter 2022

Årets høstmøter holdes digitalt via Microsoft Teams.

Det er Geno-kontakter, årsmøteutsendinger og andre sentralt tillitsvalgte hos Geno som får innkallinger til Genos Høstmøter. 

Her er PDF av presentasjonen fra høstmøtene

 

Sakliste

Sak 1: Velkommen og opprop 

Sak 2: Geno-informasjon 

                a. Økonomi og driftsresultat 

                b. Markedet i Norge  

                c. Medlemsorganisasjonen Geno 

                d. Geno Global 

Sak 3: Bygg og ny dyreflyt 

Sak 4: Åpen post 

Sak 5: Orientering fra valgkomiteen 

Sak 6: Orientering fra Tines medlemssjef 

Sak 7: Nytt fra avlsavdelingen