Digitale høstmøter 2022

Lesetid: ca 0 min

Årets høstmøter holdes digitalt via Microsoft Teams. Innkalling med møtelenke sendes ut når møtene nærmer seg.

Det er Geno-kontakter og Årsmøteutsendinger hos Geno som får innkallinger til Genos Høstmøter. Disse sendes ut nærmere møtedatoene.

Alle møtene varer fra kl. 10.00-14.00 og er fordelt områdevis:  

  • Torsdag 20.oktober – Nord
  • Fredag 21.oktober – Øst
  • Mandag 24.oktober – Midt
  • Tirsdag 25.oktober – Sørvest

Det blir mulig å bytte dag hvis dato og tid ikke passer. Mer informasjon kommer nærmere møtene.