Genotyping og korrigering av slektskap

Lesetid: ca 2 min

Med genotyping er det mulig å avdekke om slektskapet til far og eventuelt mor stemmer med det som er oppført i Kukontrollen.

Det gjør det i de fleste tilfellene, men for omkring 3 % av de genotypa dyrene er det påvist feil far og/eller feil mor. For å bekrefte morskap er det mest sikkert om mor også er genotypet.

Slik oppstår feil slektskap i Kukontrollen:

  1. Farskap fastsettes basert på innrapporterte inseminasjoner som gir normal drektighetslengde (280 ager +/- 15 dager). Dersom det er rapportert feil okse ved inseminasjon kan der forårsake feil farskap. I slike tilfeller vil mor være riktig og kan bekreftes dersom mor er genotypa.
  2. Dersom to kalver er forvekslet i forbindelse med kalving, vil både mor og far til kalven være feil.
  3. Dersom det er tatt vevsprøve for genotyping fra feil dyr, vil også både far og mor vises som feil.
  4. For å skille tilfeller i 2. og 3. fra 1, må mor være genotypet. Alle disse 3 situasjonene må rettes på ulikt vis, slik at det er viktig å spore årsaken, før retting utføres.

Riktig eller feil slektskap vises i Geno Avlsplan

I Geno Avlsplan vises det om slektskapet til far og eventuelt mor (hvis genotypet) er riktig. Dersom det er merket med en grønn avhuking er slektskapet bekreftet riktig.

Dersom det er merket med et grått GS-tegn, er slektskapet feil.

Slik går du fram for å rette feil slektskap:

Farskap Morskap Hvordan løse
Feil Mor er genotypet og er riktig Farskap kan rettes i Kukontrollen, gitt at riktig far kan identifiseres (NRF-semin)
Feil Mor er genotypet og er feil Noter løpenummeret som står i GS-øremerket både på avkommet og på mor. Send disse, sammen med opprinnelsesnummer på både avkom og mor til 
Feil Mor er ikke genotypet 1. Noter løpenummeret som står i GS-øremerket på dyret. Send dette, sammen med opprinnelsesnummer til 
2. Hvis mor lever, anbefales det å genotype denne.
Riktig Mor er genotypet og er feil Noter løpenummeret som står i GS-øremerket både på avkommet og på mor. Send disse, sammen med opprinnelsesnummer på både avkom og mor til