Vellykket felles styremøte Tyr og Geno

Lesetid: ca 2 min

Geno og TYR har i mange år samarbeidet om produksjon og distribusjon av semin. Vi jobber nå med å se på hvordan dette samarbeidet skal videreutvikles.

Bilde av styret i TYR og Geno
Styret i Geno og styret i TYR, f.v.: Vegard Smenes, Anne Guro Larsgard, Jon Helge Sandal, Ann Kristin Nes, Anne Margrethe Solheim Stormo, Per Øivin Sola, Ole Magnar Undheim, Erling Gresseth, Oddrun Kyllingmo, Oddvar Mikkelsen, Lasse Stæhr, Synne Vahhl Rogn, Jan Håvard Refsethås, Erik Meidell, Gunn Randi Finstad, Per-Sigve Lien, Kristin Malonæs.

Tirsdag 18. oktober møttes styrene i Tyr og Geno til felles styremøte på Gardermoen. Formålet med møtet var å se nærmere på hvordan vi skal møte behovene til den norske storfebonden på best mulig måte fremover.

Kjøttfesemin i vekst

Markedsmessig forventer vi en vekst i antall ammekyr i Norge og at bruken av kjøttfesemin i melkebesetninger vil øke. Bakgrunnen for sistnevnte er forventet økt bruk av kjønnsseparert hunncelle semin på de beste melkekyrne, og dermed bruk av hannceller av kjøttfe på de resterende dyrene som skal insemineres. En slik strategi gir god lønnsomhet for storfebonden og er i tråd med hva vi ser av internasjonale utviklingstrekk.

For Tyr og Geno er det viktig å møte denne utviklingen og være leveranse- og konkurransedyktig med den genetikken og de produktene som kundene etterspør.

Konstruktivt møte

Erling Gresseth, styreleder i Tyr, oppsummerer møtet slik: «Det var et godt og konstruktivt møte med god dialog. Møtet viser at vi er to organisasjoner som ønsker å jobbe sammen om felles utfordringer og muligheter».

Styreleder Vegard Smenes i Geno oppsummerer møtet slik «Å sammen se på muligheter for å kunne levere enda bedre til den norske bonden er viktig, og med to styregrupper som har hjerte for bonden er dette et godt grunnlag for videre arbeid.»

Bilde av styreleder i Geno, Vegard Smenes, sammen med styreleder i TYR, Erling Gresseth.
F.v.: Vegard Smenes (styreleder Geno) og Erling Gresseth (Styreleder TYR).

Styrene er enige om å fortsette den gode dialogen rundt fremtidig samarbeid og hvordan dette best kan utvikles.

Om TYR og Geno

Tyr er en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter, både for de som driver med renrase- og kryssningsbesetninger. Geno SA er et samvirkeselskap eid av norske storfebønder, som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. Geno distribuerer storfegenetikk i form av semin til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om TYR på deres nettsider 

Kampanje på BEEFy av fire okser

Fra 15. oktober til og med 31. desember har vi kampanjepris på BEEFy (kjønnsseparert hanncellesæd) av fire kjøttfeokser:

  • 74087 Napolion av Bognes 
  • 74104 Fletcher
  • 70195 Milo av Langmo
  • 75038 Glacon

Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden (ordinær pris: kr 575,-).

Oksene er tilgjengelige både på sædruta og i beholdere hos inseminør. Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket. 

Les mer om kampanjen her