Kampanjepris på kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe

Fra 15. oktober til og med 31. desember har vi kampanjepris på BEEFy (kjønnsseparert hanncellesæd) av fire kjøttfeokser, som er tilgjengelige på sædruta og hos inseminør.

Bilde av de fire oksene det er kampanje på
Fra 15. oktober til og med 31. desember har vi kampanjepris på BEEFy (kjønnsseparert hanncellesæd) av fire kjøttfeokser.

Flere beregninger har vist at bruk av kjøttfe på dyrene i besetningen man ikke ønsker å rekruttere etter til melkeproduksjon, kan lønne seg.

Fra 15 oktober har vi tilgjengelig hannceller fra fire okser av rasene Aberdeen Angus, Charolais og Blonde d’Aquitaine både på sædrutene og i beholdere hos inseminør. Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden (ordinær pris: kr 575,-).

Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket.

Følgende okser er tilgjengelig hos inseminør i kampanjeperioden:

Se når sædruta er hos deg her

Bruksdyrkrysning med hannceller av kjøttfe

hannceller fra kjøttfe brukt i kombinasjon med hunnceller av melkeraser i melkeproduksjon gir optimal produksjon og bedre driftsinntekter. Da kan du optimalisere produksjonen maksimalt med tanke på dekningsbidrag per kvadratmeter fjøs, og oppstallingsmuligheter gjennom året.

Ved å bruke kjønnsseparerte hunnceller er det større sjanse for å få en kvigekalv etter dyrene du ønsker å rekruttere etter. Da kan man benytte kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe på de dyrene man ikke ønsker å avle videre på i besetningen, for å få en oksekalv. Ved å fôre fram og slakte eller selge kalven som livkalv, får du en betydelig høyere pris og vesentlig større dekningsbidrag på en okse kontra ei kvige.

Om kampanjeoksene

Oksene som er valgt ut i kampanjen er godt dokumentert med gode resultater både på kalving, tilvekst og slakteresultater, særlig ved bruk på mjølkeraser. Men de gir gode resultater også på kjøttferaser. Oksene har vist ikke-omløpsprosent høyere enn gjennomsnittet for kjønnsseparerte hannceller. Ved bruk av kjønnsseparert sæd er ikke-omløpsprosenten om lag 10–15 prosent lavere enn ved bruk av vanlig konvensjonell sæd.

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparerte hannceller av Angus på kviger av melkeraser.