Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2024

Lesetid: ca 3 min

Det blir utskifting i Geno sitt styre med ett nytt styremedlem, ellers har valgkomiteen foreslått gjenvalg på styreleder og nestleder.

Styremedlemmene står oppstilt sammen på en plen med trær i bakgrunnen.
Styret i Geno. Fra venstre: Vegard Smenes, Eli Hveem Krogsti, Idar Dombestein, Gunn Randi Finstad, Oddvar Mikkelsen, Anne Margrethe Solheim Stormo, Tommy Skretting. Foto: Turi Nordengen.

Genos årsmøte avholdes på Scandic Oslo Airport 14.-15. mars 2024.

Halvparten av de medlemsvalgte styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Styreleder og nestleder

Vegard Nils Smenes er foreslått gjenvalgt som styreleder. Han er født i 1987 og bor på Averøy i Møre og Romsdal. I Geno har han tidligere vært styremedlem fra 2020-2021 før han ble valgt som styreleder i 2021. Anne Margrethe Solheim Stormo er foreslått gjenvalgt som nestleder til styret. Hun er født i 1971, og bor på Reipå i Meløy kommune, Nordland. Hun ble valgt inn i Styret i 2018.

Nytt styremedlem fra øst

Oddvar Mikkelsen velger å ikke stille seg til disposisjon for gjenvalg, på grunn av helsemessige årsaker i familien. Valgkomiteen har da valgt å innstille Ole Paulsen fra Stange som nytt medlem i styret. Det vil da bli to medlemmer fra området øst og en fra område midt i styret. Det er ingen krav i vedtektene om geografisk tilknytning, men valgkomitéen har vektlagt geografisk spredning av sentrale verv i sin innstilling.

Valgkomitéen mener Ole Paulsen er den beste kandidaten gjennom sin kunnskap og personlige egenskaper, til å erstatte Oddvar Mikkelsen og således være med og utvikle selskapet vårt videre.

Ole er 39 år, gift og har 3 barn. Han bor på gården Vettenødegården i Stange, og er heltidsbonde. Der driver de med melkeproduksjon, ammeku, salg av oksekalv, grovfòrproduksjon og noe korn på eid og leid areal. Ole har en bachelorgrad i landbruksteknikk med bedriftsøkonomi fra Høgskolen i Innlandet, Blæstad. Av relevante styreverv har Ole vært tillitsvalgt i Tine SA fra 2009 til 2021, som produsentlagsleder, leder av eierutvalget i Øst, leder av Landbruksråd Innlandet, rådsmedlem og vara til konsernstyret. Av relevante kurs har Ole tatt «Ta Grep», Landbrukssamvirket sitt mentorprogram, lederutviklingsprogrammet "Internasjonal politikk og forretningsforståelse", samt styrekurset "Forretningsutvikling".

Ole er en engasjert bonde som er tydelig i sine meninger, har skrevet i Buskap flere ganger, samt vært med på Genopodden

Ole Paulsen.jpg
Ole Paulsen. Foto: TK Film/Geno.

Her er valgkomitéens innstilling på Genos styre:

Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy – Gjenvalg som leder
Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå – Gjenvalg som nestleder og styremedlem
Tommy Skretting, 4360 Varhaug – Ikke på valg
Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen – Ikke på valg
Ole Paulsen, 2335 Stange - Nytt styremedlem

Vararepresentanter til styret:
1.vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik – Gjenvalg
2.vara: Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora - Gjenvalg
3.vara: Kjartan Åsnes, 6969 Straumsnes - Ny

Se hele valgkomitéens innstilling

Har du spørsmål til innstillingen?

Kontakt leder i Genos valgkomité Morten Mortensen på telefon 913 05 707.

Her er oversikt over styret i Geno