1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valgkomitéens innstilling til årsmøtet 2023

Lesetid: ca 2 min

Det blir utskifting i styret med ett nytt styremedlem, ellers har valgkomiteen foreslått gjenvalg på styreleder og nestleder.

Gruppebilde av styremedlemmene i Geno
Styret i Geno, f.v. Ole Magnar Undheim, Anne Guro Larsgard, Margrethe Solheim Stormo, Jon Helge Sandal, Gunn Randi Finstad, Vegard Smenes og Oddvar Mikkelsen. Foto: Agnete Børresen.

Genos årsmøte avholdes på Scandic Oslo Airport 20. - 21. mars 2023.

Halvparten av de medlemsvalgte styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Styreleder og nestleder

Vegard Nils Smenes er foreslått gjenvalgt som styreleder. Han er født i 1987 og bor på Averøy i Møre og Romsdal. I Geno har han tidligere vært styremedlem fra 2020-2021 før han ble valgt som styreleder i 2021. Anne Margrethe Solheim Stormo er foreslått gjenvalgt som nestleder til styret. Hun er født i 1971, og bor på Reipå i Meløy kommune, Nordland. Hun ble valgt inn i Styret i 2018.

Nytt styremedlem fra sørvest

Som nytt styremedlem som skal representere den sørvestlige delen av landet, foreslås Tommy Skretting fra Varhaug. Tommy er godt kjent i Genos tillitsmannsapparat fra tidligere, med flere år bak seg som årsmøteutsending. Det siste året har han vært 1.vara til styret.

Tommy er 52 år, gift og har fire barn. Han har vært fulltidsbonde siden han var ferdig på videregående skole. Han driver melk- og kjøttproduksjon i samdrift med sin bror. De har en grunnkvote på ca 330 tonn, og beholder alle kalver som blir født på gården, til rekruttering og kjøttproduksjon. 

Tommy Skretting.jpg
Tommy Skretting. Foto: Tore Joa

Her er valgkomiteens innstilling på Genos styre:

Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy – Gjenvalg som leder
Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå – Gjenvalg som nestleder
Tommy Skretting, 4360 Varhaug – Nytt styremedlem
Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen – Gjenvalg
Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne – Ikke på valg

Vararepresentanter til styret:
1.vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik – ny (tidligere 3.vara)
2.vara: Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora (ny)
3.vara: Marit Epletveit, 4334 Ålgård (ny)

Se hele valgkomiteens innstilling her.

Har du spørsmål til innstillingen?

Kontakt leder i Genos valgkomitè Rune Haugland på tlf: 991 60 631.

Her er oversikt over styret i Geno.