Valg av sædtype på andre raser enn NRF

Lesetid: ca 1 min

Ny funksjon i Geno Avlsplan; nå kan du velge sædtype også på andre raser enn NRF.

Bilde av hansker som henter sædstrå i flytende nitrogen
Nå kan du velge sædtype i Geno Avlsplan også på andre raser enn NRF. Foto: Aurora hannisdal

Det har nylig kommet ut en ny funksjon som gjør det mulig å velge sædtype på andre raser enn kun NRF.

Dette vil si at det er mulig å velge mellom vanlig, KJS (kjønnsseparert), SV (SpermVital) og embryo for andre melkeraser, gamle raser og kjøttferaser.

Logikken er den samme som før, det vil si at man må selv skrive inn oksealternativene, men det kommer tydelig frem på avlsplanen hva slags sædtype man ønsker å bruke per dyr. Dette kommer også naturligvis med i bestillingslisten.

Tidligere har det ikke vært mulig å velge sædtype på andre raser, og alle har stått som «vanlig» sædtype i bestillingslisten. Denne funksjonen gjør det lettere å holde oversikt over hva en eventuelt har tenkt eller har spesialbestilt, slik at man kan ha oversikt over hvilke dyr en ønsker å bruke de ulike sædtypene på.

53-figur1-550.jpg

Figur 1: Viser hvordan det ser ut når en skal gjøre individvalg. Klikk på bildet for større bilde.

53-figur2-550.jpg

Figur 2: Viser hvordan valgene man gjør blir vist på forsiden av avlsplanen. klikk på bildet for større bilde.