1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valg av årsmøteutsendinger 2022 – endelig innstilling

Lesetid: ca 1 min

Valgkomiteen i Geno har ikke mottatt noen alternative forslag/benkeforslag på innstilling. Derfor står denne uforandret.

Hvordan foregår valget?

Valg av årsmøteutsendinger holdes fra 16. november-1. desember. Alle medlemmer mottar da en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

Slik gjennomfører du valget:

 1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)
 2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme
 3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:
  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da huker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet
 1. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.
 2. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Lurer du på noe angående valg av årsmøteutsendinger?

Ta kontakt med Genos Valgkomitè