Valg av årsmøteutsendinger 2021 er i gang!

Lesetid: ca 1 min

I løpet av dagen skal alle medlemmer motta en link til valg av årsmøteutsendinger 2021.

Sort-hvitt bilde med kandidater og hvit og grønn tekst som sier valg 2021 på.

Valget foregår digitalt og man kan stemme til og med 1. desember.

Her finner du endelig innstilling fra valgkomiteen

Slik gjennomfører du valget

1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:

  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • Stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet.

4. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.

5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Spørsmål?

Har du spørsmål om valget? Kontakt Agnete Børresen på e-post:   eller på telefon: 913 71 198.

Les mer om valg av årsmøteutsendinger til Geno her