Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valg av årsmøteutsendinger 2020 er nå i gang!

Lesetid: ca 1 min

Etter noe tekniske problemer i starten er nå valget i gang! Valget foregår fram til 2. desember.

Bilde av ku på beite
Valget foregår fra 17. november - 2. desember. Foto: Eva Husaas

På grunn av en bug i systemet hadde vi i starten problemer med valget, men dette skal nå være i orden og alle skal ha mottatt en ny e-post med mulighet for å stemme. Det er e-posten sendt tirsdag 17.11.20 som er den korrekte. Se bort fra tidligere utsendt e-post. På grunn av problemene med å få i gang valget har vi utsatt fristen til 2. desember.

Valget foregår nå fra 17. november-2. desember, og alle medlemmer mottar en link til valget via e-post. Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme.

Slik gjennomfører du valget:

  1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 17. november)
  2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme
  3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:
  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet
  1. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.
  2. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Valgkomiteens innstilling og mer informasjon om valget finner du her