Stopp i innkjøp av kalver etter 12177 Bomo-P

Lesetid: ca 1 min

Geno stopper innkjøp av semin- og embryodonoremner etter 12177 Bomo-P. Dette på grunn av høyere forekomst av kasting etter inseminering med denne oksen.

Bilde av NRF-oksen 12177 Bomo-P
Geno stopper innkjøp av semin- og embryodonoremner etter 12177 Bomo-P. Foto: Jan Arve Kristiansen

Det er observert en forhøyet forekomst av kasting etter inseminering med 12177 Bomo-P (3-5% mot normalt 0,8%). Geno har ingen avlsverdier for «kasting», og den generelle frekvensen i populasjonen er for lav til at man kan utvikle noen avlsverdi for dette. Dette betyr at vi ikke har noen mulighet til å vurdere hvor vidt sønner etter 12177 Bomo-P har arvet denne uheldige egenskapen.

Geno har derfor besluttet å ikke kjøpe inn seminokseemner eller embryodonoremner etter oksen. Utlisting av kalver til genotyping er derfor stoppet og kalver som er under vurdering blir avvist så raskt som mulig.

Kjønnsseparert sæd

12177 Bomo-P har i en periode vært tilgjengelig med kjønnsseparert sæd etter at oksen var ferdig som eliteokse. Alle doser etter 12177 Bomo-P som vi har ute på sædruta/i beholdere hos inseminører blir nå kassert.

Har du spørsmål i tilknytning til dette? 

Kontakt Geno på e-post: eller telefon: 950 20 600