Spennende utvalg av NRF-eliteokser fra mai 2022

Lesetid: ca 3 min

21 NRF-eliteokser er valgt ut fra mai 2022. Tolv av oksene er nye og ni er med videre fra forrige periode.

Teaser - NRF-eliteokser fra mai 2022

Utkjøring av eliteokser starter 22. mai og er ute i alle beholdere i løpet av seks uker fra utkjøringen starter. De fire oksene som kun ble distribuert i enkelte områder ved forrige uttak, er nå tilgjengelige i hele landet. 

I tillegg til NRF-eliteoksene er det fem okser som er i kategorien REDX-elite. Dette er NRF-okser som ikke lenger er eliteokser, men nå kun er tilgjengelig med REDX (kjønnsseparert NRF-sæd).

Om oksegruppen

Gruppen ligger på 37 i gjennomsnittlig avlsverdi, men varierer fra 22 til 58. De høyeste indeksene er på ytelse og jureksteriør. Det er ingen som har lavere enn 100 i indeks på disse egenskapene. I tillegg kommer de bra ut på jurhelse. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Oksene har 18 ulike fedre og 13 ulike morfedre. Oksen 12015 Vestbygda går oftest igjen på farssiden, med tre sønner i utvalget, samt 12027 Storflor med to sønner i utvalget. Blant morfedrene er det 11856 Flittie og 11862 Melby som dominerer. 

To av oksene er etter embryo (ET i navnet).

Se oversikt over NRF-eliteokser fra mai 2022 her

Status enkeltgener

Hele 10 av de 21 eliteoksene er kollete. Tre av disse er homozygot kollete (PP i navnet), og får derfor kun kollete avkom. Disse tre er 12201 NR Tornes-PP, 12203 NR Fallmyr-PP og 12199 NR Okstad-PP-ET.

Av kaseinvariantene er det kappakaseinet som har størst betydning for ystekvalitet og osteutbytte, og det er B-varianten som er ønsket. En av oksene er homozygot for denne varianten (BB) og tre er heterozygot (BA). Ingen bærer med seg den uønska E-varianten.

Tre okser er bærere av AH1(12195 NR Draugsvoll, 12222 NR Skoien, 12224 NR Oevergard-P), en er bærer av BTA12 (12226 NR Feragen). Ingen av oksene er bærere av BTA8H.

REDX-Elite og SpermVital

REDX-Elite er gode okser som vi anser som populære i markedet. Denne kategorien kan også bestå av okser som ikke lenger er eliteokser, men fortsatt gode og som har et lager av REDX.

Det er fem okser som kun er tilgjengelige med REDX: 12024 Trondstu, 12073 Alme, 12116 Sausvatn-PP, 12165 Kleiva-P-ET, 12168 Nevland-P. 

Av NRF-eliteoksene er det tilgjengelig REDX av: 12195 NR Draugsvoll-P, 12197 NR Haflingerhoff, 12203 NR Fallmyr-PP og 12222 NR Skoien

Fra 19. april til og med 11. september er det 70 kr rabatt på REDX! Tillegget for REDX som vanligvis koster 250 kr koster i denne perioden 180 kr.

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden: 12187 NR Romenstad, 12192 NR Flenstad, 12199 NR Okstad-PP-ET, 12205 Husaasen-P-ET, 12211 Rem-P, 12212 NR Pollen, 12215 NR Vassendvik-P, 12216 Grovaren-P og 12224 Oevergard-P.

Oversikt over okser tilgjengelige med REDX finner du her

Endring i enkel avlsplan

25. april fikk alle inseminører tilgang til oksevalg i Geno avlsplan via sine terminaler.

Dette er med på å gi en bedre kobling mellom avlsplanen, våre tilgjengelige produkter og rapporteringen videre. Dette betyr også at enkel avlsplan ikke lenger blir levert som en tjeneste fra din avlsrådgiver fra og med eliteokseuttaket 13. mai.

TINE Rådgiving fortsetter avlsrådgivingen med sine tjenester Avlsplan Super og Avlsplan Pluss. Alle som tidligere har mottatt enkel avlsplan, blir kontaktet av sin TINE-rådgiver angående videre avlsrådgiving.

Lurer du på hvordan du skriver ut avlsplan selv? Se forklaringsvideo her

Her kan du lese tidligere nyhetssak om endringen

Webforedrag: NRF-eliteokser fra mai 2022 v/Hans Storlien

Rabatt på REDX

Fra 19. april til og med 11. september er det 70 kr rabatt på REDX (kjønnsseparert NRF-sæd)!

 Tillegget for REDX som vanligvis koster 250 kr koster nå 180 kr.

Bestillinger som blir gjort i nettbutikk etter 1.april med utlevering etter 19.april får også kampanjerabatten. Alle bestillinger gjort fram til og med 11.september med utlevering i etterkant av dette får også kamapanjerabatt.

Uheldige enkeltgeneffekter

Vi har identifisert tre mutasjoner hos NRF som vi analyserer for. Disse er AH1, BTA8H og BTA12. Ingen av disse gir noen negativ virkning hvis dyret kun er bærer, men gir negativt utslag når kalven får mutasjonen fra både mor og far.  

  • AH1 – Kan gi dødfødt eller svak/funksjonshemmet kalv (PIRM-syndrom)
  • BTA8H – Kan gi rask embryodød og tidlig omløp
  • BTA12 – Kan gi seint omløp/kasting

Les mer om disse mutasjonene her